Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi

TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenen “Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi” 21-27 Ekim 2013 tarihleri arasında İzmir-Özdere-Onyria Claros Beach&Spa Resort Otel’de gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan çalıştaya İzmir-Manisa-Uşak-Muğla ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öncelikli Yatılı Bölge Orta Okulları (YOBO), resmi ve özel ortaokullarında görev yapan 50 Fen Bilimleri öğretmeni ve 14 akademisyen katılmıştır. Projenin Yürütücü ve Koordinatörlüğünü yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Günay Balım ve ekibi bu proje kapsamında öğretmenlerin fizik, kimya ve biyoloji alanlarında bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeleri, aynı zamanda da ortaokul öğrencilerinin projelerine danışmanlık yapabilmelerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu süreçte öğretmenler, öğrenci gibi proje hazırlamakta ve aynı zamanda Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme programına da proje hazırlayarak öğretmenlerin deneyim kazanmalarına proje ekibi öncülük etmektedir.

Doç. Dr. Ali Günay Balım bu proje sonunda katılımcı öğretmenlerin bilimsel araştırma, Avrupa Birliği–Milli Eğitim Bakanlığı – TUBİTAK projeleri, fen eğitiminde girişimcilik, araştırma etiği, yaratıcılık, inovasyon (yenilik), fen bilimleri alanındaki proje örnekleri ve yeni parlak bir proje fikri oluşturmada öğretmenlere deneyim kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca projeler konusunda öğretmenlerin çok istekli olduklarını ve son zamanlarda TÜBİTAK’ın bu tür çalışmalara bilimsel, eğitim ve öğretimle ilgili projelere maddi destek sağladığını belirtti.

Doç. Dr. Ali Günay Balım öğretmenlerin bu tür projelerden haberdar olmalarında Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği içerisinde olduğunu bu tür proje ya da etkinliklerin eğitim sistemimizin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunacağını umduğunu bu tür çalışmaları coşku, heyecan ve gururla sürdürebilmek dilekleriyle sözlerini tamamladı.

 

                                                                     Saygılarımla,

                                                                                              Doç. Dr. Ali Günay BALIM

                                                                  TÜBİTAK- Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi

                                                                                           Proje Yürütücüsü Koordinatörü