Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor

Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor
Bu proje, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Tarihi: 07-12 Ocak 2020

Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin Amacı
Okullarda öğrenme faaliyetleri, artık sadece okul ile sınırlı tutulmamakta, okul dışı ortamlarla da desteklenerek etkili ve uzun süreli bir öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. MEB tarafında yayınlanan ders programlarında da, kazanımların okul dışı öğrenme ile desteklenmesi vurgusu bulunmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları arasında, müzeler, hayvanat ve botanik bahçeleri, akvaryumlar, doğa parkları, fabrikalar ve bilim merkezleri yer almaktadır. Okul dışı öğrenme ortamlarından özellikle bilim merkezleri, son zamanlarda oldukça popüler olan ve yaygınlaşan mekanlardandır. Bilim merkezleri, eğlence ve eğitimin bir arada olduğu, ziyaretçilerin bilime karşı ilgi, istek ve merak duygularını arttırmayı, bilimle bağlantı kurmalarını, gerçek bir bilim insanı gibi incelemeler yapmalarını amaçlayan, doğal dünyadaki fikirlerin keşfedildiği, araştırıldığı ve test edildiği, bilimi popüler hale getirip yaygınlaştırmayı hedefleyen, deney düzenekleri ile etkileşimin esas olduğu informal bir öğrenme ortamıdır. Her ne kadar bilim merkezlerinin öncelikli amaçları arasında, öğrenme yer almasa da birçok dersin kazanımlarıyla doğrudan ilişkili düzenekler içermektedirler. Bilim merkezleri, özellikle fen bilimleri dersi için oldukça zengin öğrenme-öğretmen imkanlarına sahiptirler. Ancak, yapılan birçok çalışmada, öğretmenlerin bilim merkezlerine düzenlenen ziyaretleri nasıl planlamaları gerektiğini, nelerin yapılabileceğini bilmedikleri tespit edilmiştir. Bilim merkezleri ziyaretleri, çoğu zaman gezelim görelim etkinliği şeklinde gerçekleşmekte, ziyarete gelen öğrenciler, bir oyun parkını gezer gibi, bir düzenekten diğerine geçerek, yönergeleri hiç okumadan, düzeneği rastgele kullanıp, düzenekteki bilgiyle ilgilenmeden geziyi tamamlamaktadırlar. Bu yüzden bu projede, bir bilim merkezinin öğretmen adaylarına tanıtılması, bilim merkezinde yer alan düzeneklerin dersler ile nasıl ilişkilendirilebileceğinin, öğrenmenin sağlanması ve değerlendirilmesi için ne tür etkinliklerin yapılabileceğinin paylaşılması hedeflenmektedir. Fen bilimleri dersi kazanımlarıyla ilişkili olan düzenekler belirlenerek, bu düzenekler için gözlem formu, çalışma kağıtları ve oyunlar hazırlanacaktır. Böylece öğretmen adaylarının, mesleğe atandıklarında bilim merkezine yaptıkları ziyaretleri verimli bir hale getirmeleri hedeflenmektedir.

Bilim merkezlerinde, düzeneklerin yanında, gösteri deneyleri yapılmakta, birçok atölye ve kurs yer almaktadır. Ancak, birçok öğretmen bunlardan haberdar değildir. Proje kapsamında, bilim merkezlerinde yapılan/yapılabilecek atölye çalışmaları da sunulacaktır. Bu atölye çalışmalarında, son yıllarda oldukça popüler olan STEM, artırılmış gerçeklik robotik, kodlama ve öğretim teknolojileri atölyeleri yapılacaktır. Proje kapsamında bu atölyelerin tanıtılması ve bizzat öğretmenlerin bu atölyelerde uygulama yapması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında etkinlikler Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar, proje boyunca İzmit Öğretmenevi’nde konaklayacaklardır.

Katılımcılar
Katılımcıların seçimi için aşağıda yer alan formun doldurulması gerekmektedir.

Katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Projede 30 fen bilimleri öğretmen adayı yer alacaktır.
Projeye 4. sınıf öğrencileri (öğretmen adayları) katılacaklardır.
Katılımcıların seçiminde kız ve erkek dağılımının yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir.
Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olan öğretmen adaylarının seçimine öncelik verilecektir.
Katılımcıların seçiminde akademik başarı notu dikkate alınarak, yüksek ortalamaya sahip öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.
Çalışmada Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan ve farklı şehirlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının yer almasına dikkat edilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.
Katılımcıların seçimi için aşağıdaki formu doldurmaları gerekmektedir:

https://forms.gle/quq7iYafhD7rYmik6

Ayrıntılı bilgi için: https://bilimmerkezinikesfediyoruz.wordpress.com