FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (FÖYGE)

Öğrenmeyi merkeze alan, öğretmenin rehber olduğu aktif öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen yetiştirme süreci son yılların önemli bir tartışma konusu olmaktadır. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme sürecinde hem güncel/yeni öğrenme yaklaşımlarının uygulanabilirliğinin arttırılmasına hem de girişimcilik becerisinin bu öğrenme etkinliklerine uyarlanabilmesine oldukça fazla gereksinim duyulmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan bu proje ile fen bilimleri öğretimine yönelik öğrenme yaklaşımları konusunda farkındalıkları olan öğretmen adaylarının girişimcilik temelli öğretim etkinlikleri hazırlayabilme yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile aynı zamanda öğretmen adaylarının, girişimcilik becerisi geliştirme sürecinde öğretim programlarında yer alan yaşam becerileri ve güncel öğrenme yaklaşım/modelleri bütünleştiren öğretim etkinlikleri konusunda mevcut yeterlikleri arttırılmış olacaktır. Böylelikle öz-yeterlik seviyeleri artmış olan öğretmen adaylarının etkileşecekleri diğer eğitim paydaşlarına ulaşması ile eğitimde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

ETKİNLİKLER

Fen Öğretiminde Sorgulayıcı Yaklaşım ve Girişimcilik Becerisi
Fen Öğretiminde Argümantasyon Temelli Öğretim ve Girişimcilik
Öğretim Programlarının Doğası ve Girişimcilik
Fen Öğretiminde Girişimcilik Tabanlı Örnek Etkinlik Geliştirme
Fen Öğretiminde Sosyo-bilimsel Konular ve Girişimcilik
Fen Öğretiminde Oluşturulan Ürünlere Yönelik Girişimcilik ve Pazarlama İlişkisi
Fen Öğretiminde Eğitsel Oyunlar ve Girişimcilik
Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları
Fen Öğretiminde Algoritma Uygulamaları ve Girişimcilik
Fen Öğretiminde STEM Yaklaşımı ve Girişimcilik
Fen Öğretiminde Yaratıcı Drama ve Girişimcilik
Fen Öğretiminde REACT Modeli ve Girişimcilik
Fen Öğretiminde İnformal Öğrenme Ortamları ve Girişimcilik

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği almış olan
“FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (FÖYGE)” projesi ile ilgili detaylar için etkinlik bilgilendirme adresi: http://fenprojeleri.kku.edu.tr/haruncelik/index.html

 

Etkinlik Koordinatörü
Doç. Dr. Harun ÇELİK