Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi (FÖYGE)-III

FÖYGE; fen bilimleri öğretimine yönelik bir girişimcilik eğitimi yolculuğudur.

FÖYGE projesi kapsamında; lisans düzeyinde öğretmen adaylarının yeterlikler kazanması ve performans sergileyebilmeleri için girişimcilik eğitimine yönelik etkinlikler planlanmıştır.  FÖYGE ile proje ile fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik eğitimi yeterliklerine üç şekilde katkı sunulması hedeflenmektedir:

  1. Öğretmen adaylarına girişimcilik becerisinin alt boyutları ve diğer yaşam becerileri ile olan ilişkisi hakkında farkındalık ve yeterlikler kazandırılması,
  2. Öğretmen adaylarının, “Girişimcilik becerisi, öğrencilere fen bilimleri öğretimde etkinlik temelli olarak nasıl kazandırılabilir?” sorusuna çözüm getirebilmeleri,
  3. Öğretmen adaylarının, Fen bilimleri öğretiminde güncel öğrenme yaklaşımı, model ve yöntemlerle girişimcilik becerisini bütünleştiren uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, özgün etkinlikler geliştirebilme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları hedeflenmektedir.

Ayrıca girişimcilik temelli öğretim etkinlikleri hazırlayabilme yeterliklerinin geliştirilmesi ile öz-yeterlik seviyeleri artmış olan öğretmen adaylarının etkileşecekleri diğer eğitim paydaşlarına ulaşması ile eğitimde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması da hedeflenmektedir

 “Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi (FÖYGE)-III”

2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği almış bir TÜBİTAK projesidir.

ONLİNE FÖYGE – III projesine katılım gösteren öğretmen adaylarına, 21-25 HAZİRAN 2021 tarihleri arasında online (çevrim içi) eğitim verilecektir. Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Programı Lisans öğrencileri 3. ve  4. sınıf öğretmen adayları için başvuru :

Toplam 40 katılımcı için planlanan projede; 30 öğretmen adayı Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programından 10 öğretmen adayı Sınıf Öğretmenliği Lisans Programından seçilecektir. Öğretmen adayları TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. http://fenprojeleri.kku.edu.tr/haruncelik-II/amacvekapsam.html

Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Harun ÇELİK