Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Değerli Fen Eğitimcileri ve Araştırmacılar,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) tarafından daha önce duyurusu yapılan öğretmenlere ve fen eğitimcilerine yönelik bir dergi çıkarılması çalışmaları tamamlanmış ve dergi yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

FEAD yönetim kurulu, dergi adının “Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi” olmasını ve internet ortamında yılda iki sayı halinde yayımlanmasını planlamıştır. Derginin ilk sayısının Haziran 2013 tarihinde yayımlanması düşünülmektedir. “Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi” uygulamaya dönük fen eğitimcilerine, özellikle Fen ve Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenlerine yönelik makalelerin yayımlanacağı hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide yayımlanacak makalelerin öğrenme üzerine teorik gelişmelere ve yeni yaklaşımlara paralel ve verimliliği bilimsel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiş öğretim yöntemlerini veya etkinliklerini içermesi gerekmektedir. Ayrıca uygulama sürecindeki verimliliği arttıracağı düşünülerek makalelerin özellikle tanılama, dönüt ve not verme amaçlı ölçme-değerlendirme etkinliklerinide içermesi beklenmektedir.

Dergi ile ilgili bilgilere adresinden ulaşabilirsiniz. Dergiye çalışma göndermeyi düşünen araştırmacılar adresinde bulunan “Yazım Kuralları” ve “Online Makale Gönderme” sayfalarını inceleyerek çalışmalarını internet ortamında gönderebilirler.

Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okur-yazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

FEAD Yönetim Kurulu Adına
Dr. Alipaşa AYAS
Dergi Editörü