Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi

Anasayfa

Değerli Fen Eğitimcileri ve Araştırmacılar,

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği tarafından çıkarılan “Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi” yılda iki defa yayın yapan ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi alanında, özellikle uygulamaya dönük olan ve tercihen öğretmenlerin derslerinde yapabilecekleri uygulama ve etkinliklere yönelik hazırlanmış makalelerin yayımlandığı hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergide yayımlanacak makalelerin öğrenme üzerine teorik gelişmelere ve yeni yaklaşımlara uygun ve verimliliği bilimsel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiş öğretim yöntemlerini veya etkinliklerini içermesi gerekmektedir. Ayrıca uygulama sürecindeki verimliliği arttıracağı düşünülerek makalelerin özellikle tanılama, dönüt ve not verme amaçlı ölçme-değerlendirme etkinliklerini de içermesi beklenmektedir.

Dergi ile ilgili bilgilere adresinden ulaşabilirsiniz. Dergiye çalışma göndermeyi düşünen araştırmacılar adresinde bulunan “Yazım Kuralları” ve “Online Makale Gönderme” sayfalarını inceleyerek çalışmalarını internet ortamında gönderebilirler. Derginin web sayfasından yüklenen çalışmaların aynı zamanda derginin mail adresine de (fbodergisi@gmail.com) gönderilmesi gerekmektedir.

Dergide yayımlamak üzere çalışmalarınızı bekler, derginin ülkemizde fen bilimleri eğitimi ve öğretiminin gelişmesi, bilim okur-yazarlığının yaygınlaşması ve öğretmenlerin uygulamaya dönük ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

Prof. Dr. Haluk ÖZMEN
Editör