Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Değerli Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimcileri,

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 28–30 Eylül 2016 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde düzenlenecektir.

Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi periyodik olarak iki yılda bir düzenlenen ve öğretmen eğitiminde ülkemizde önemli bir yere sahip olan bir kongredir. Kongre kapsamında akademisyenler, öğretmenler ve lisans öğrencileri aynı ortamda yer almakta ve ülkemiz eğitim sistemindeki konular sözlü bildirilerde, poster sunumlarında ve alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı panellerde etraflıca ele alınmaktadır.

28-29-30 Eylül tarihlerinde bilimsel program, 01 Ekim tarihinde ise sosyal program olarak organize edilen ulusal kongrede tüm fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmacılarını, öğretmenlerini ve lisans öğrencilerini mavi ve yeşilin buluştuğu ve yapıldığı tarih aralığıyla da sonbaharı kuzeyde yaşamak isteyen herkesi Trabzon’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı

Kapsam

Kongrenin Ana Teması “21. YÜZYIL BECERİLERİ EKSENİNDE FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ” olarak belirlenmiştir.

UFBMEK 2016 kongresinde Fen ve Matematik Eğitiminde aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Öğretmen eğitimi
Öğretim programları
Öğretim yöntemleri
Öğretim teknolojileri ve uygulamaları
Ölçme ve değerlendirme
FeTeMM ve uygulamaları
Çevre ve sağlık eğitimi
Özel eğitim
Okul dışı öğrenme ortamları

Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin gönderiminin başlama tarihi : 1 Mart 2016
Bildiri özetlerinin gönderiminin son tarihi : 1 Mayıs 2016
Kabul edilen bildirilerin ilanı : 1 Haziran 2016
Erken kayıt için son tarih : 1 Temmuz 2016
Geç kayıt için son tarih : 15 Ağustos 2016*
Kongre programının ilanı : 1 Eylül 2016

UFBMEK 2016

12. UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

A-Blok, 61335-Akçaabat-Trabzon

Tel 1: 0462 377 7287

Tel 2: 0462 377 7243

Faks: 0462 248 7344
Kongre e-posta adresi: ufbmek2016@ufbmek.org

http://www.ufbmek.org/