Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Birincisi 1-2 Mayıs 2009 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi’nin, İkincisi 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON) toplantısının üçüncüsü; Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 5-7 Mayıs 2011 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilecektir.
 

Sayın :Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, Müdür yardımcıları ve Enstitü Sekreterleri.
 

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON-3) toplantısının üçüncüsü 5-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında üniversitemizde yapılacaktır.

Lisansüstü eğitim öğretimin problemlerinin ve gelişen şartlara uygun daha ileri bir seviyeye ulaştırılabilmesi için çözüm önerilerinin tartışılacağı bu toplantıda aşağıdaki konular ele alınacaktır. Belirtilen konularda verebileceğiniz değerli katkıların sunu özetini tarafımıza iletmenizi bekliyoruz.

Bu bağlamda, Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON-3) toplantısında sizleri Kayseri’de ağırlamaktan onur duyarız.

Web Adresi:
Katılımcıların online kayıtlarını yukarıda linki verilmiş olan web sayfasına girerek yapmaları,sunu yapacak katılımcıların ise bildiri özetlerini en geç 15 Nisan 2011 tarihine kadar fenbilkon3@erciyes.edu.tr  adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir.
Sempozyumda Tartışılacak Olan Konular
Akademik Konular:
1. Yabancı Uyruklu Lisansüstü Öğrencilerin Kabulü Eğitimi ve Diploması
2. Fen bilimleri Enstitüleri Arasında Ortak Yönetmelik Hazırlanması
3. ÖYP Programının Uygulanmasındaki Eksiklikler/Sorunlar
4. Ortak Lisansüstü Eğitimi Programlarındaki Sorunlar
5. Uzmanlık Alan Ders Yüklerinin (Kredilerinin) Standartlaştırılması
6. Bütünleştirilmiş Doktora Programının Uygulanmasındaki Aksaklıklar
7. Lisansüstü Eğitimdeki Laboratuar Çalışmalarında Çalışma Güvenlik Kriterlerinin Oluşturulması
8. Tezsiz Yüksek Lisans Programının Uygulanmasındaki Sıkıntılar
9. Lisansüstü Sanayi destekli Yapılan Tezlerde Bilgi Gizliliği
İdari Konular
1. Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanlıklarının Ayrılması
2. Dekanlıkların ve Enstitülerin Bütçelerindeki Farklılıklar
3. Lisansüstü Öğretim Enstitüsü İsmi Alınması (Araştırma Enstitülerinden Ayrılmalı)

Sempozyum Kayıt İçin Tıklayınız

Prof. Dr. Necmettin MARAŞLI
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Fenbilkon-3 Düzenleme Kurulu Başkanı