Fen Bilimleri Dersi Çevreci Proje Yarışması

fen bilimleri

Fen Bilimleri Dersi Çevreci Proje Yarışması

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE ORTAOKULU
İL GENELİ ÇEVRECİ PROJE YARIŞMASI

1) ÖNSÖZ: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu olarak amacımız Fen Bilimleri dersi
kapsamında ‘Geleceğe Enerjin Kalsın’ sloganından yola çıkarak çevreci projeler
oluşturulmasını sağlamak ve böylece çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmaktır.

2) YARIŞMA KAPSAMI: Niğde ilindeki resmi ve özel ortaokullar

3) BAŞVURU ŞEKLİ: Yarışmaya başvurular http://nigdeodtu.k12.tr/ adresinde yer alan başvuru
formu doldurularak online olarak yapılacaktır.

4) YARIŞMA TAKVİMİ:
Başvuru formunun doldurulması
Başlangıç: 08/04/2019 Saat:10.00
Bitiş: 10/05/2019 Saat: 24.00
Sergi Günü-Yarışma 24/05/2019

5) KATILIM ŞARTNAMESİ:
1. Proje yarışması 24/05/2019 tarihinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu’nda
yapılacaktır.
2. Tüm ortaokullardan 5, 6, 7 ve 8.sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecektir.
3. Projeler etik kurallara uygun olmalıdır.
4. Yarışmaya katılan projeler ‘Fen Bilimleri’ alanında öğrencilerin özgün, yaratıcı ve bilimsel
çalışmaları olmalıdır.
5. Yarışmaya katılacak projelerin daha önce hiçbir proje yarışmasında yer almamış olması
gerekmektedir.
6. Her öğrenci bir proje ile katılabilecektir.
7. Her projenin bir danışman öğretmeni olacaktır.
8. Bir projede en fazla 2 öğrenci yer alabilecektir.
9. http://nigdeodtu.k12.tr/ adresi üzerinden doldurulacak olan başvuru formunda yer alan
e-posta adresi ve telefon numarası danışman öğretmene ait olacak ve kişinin açık rızası
olmak kaydıyla alınacaktır.
10. http://nigdeodtu.k12.tr/ adresi üzerinden doldurulacak olan başvuru formunda yer alan
görsel/video ekleme kısmı için formu doldururken bir gmail hesabınızın açık olması
gerekmektedir. Görsel eklemek zorunlu olup video eklemek isteğe bağlıdır.
11. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu’nda düzenlenecek olan sergiye katılım için
sitemizde yer alan başvuru formunun doldurulmuş olması yeterlidir. Sergiye katılım için
başka herhangi bir koşul aranmayacaktır.
12. Sergi günü sergilenmek üzere projeler için poster hazırlanacaktır. Poster kuralları ekte
verilmiştir.
13. Sergi günü, projeler jüri tarafından değerlendirilecektir.
14. Jüri üyeleri Niğde Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşacaktır.
15. Projelerin değerlendirilmesi sırasında kullanılacak olan ölçek ekte verilmiştir.
16. Yarışma sonuçları sergi günü ilan edilecektir. Sergi günü uygulanacak program ekte
verilmiştir.
17. Sergi günü, proje için gerekli malzemeler proje sahibi olan öğrenci tarafından
getirilecektir.
18. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu tarafından sergi günü için sadece; elektrik
gerekli projeler için elektrik ihtiyacı ve tüm projeler için masa, pano ihtiyacı
karşılanacaktır.
19. Elektrik gerekli projeler, 08/04/2019-10/05/2019 tarihleri arasında koordinatör
öğretmenlerden Emine Çetinkaya’ya mail ile bildirilmelidir. Olumlu veya olumsuz teyit
alınmalıdır.
20. Jüri tarafından seçilerek dereceye giren öğrencilere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu teşvik ödülü verilecektir. Her ödül kişi
sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir. Projeye danışmanlık yapan öğretmenlere
‘Başarı Belgesi’ verilecektir.
21. Dereceye giren her bir okula ‘Plaket’ verilecektir.
22. Her bir öğrenci ve danışman öğretmene ‘Katılım Sertifikası’ verilecektir.
23. Proje sergisi; okullar, öğrenciler, öğretmenler, eğitimciler, basın vb. ziyaretçiler
tarafından gezilebilecektir.
24. Yarışma, sosyal medya üzerinden de duyurulacaktır.

6) ÖDÜLLER:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 1500TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 1000TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 750TL
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE
ORTAOKULU TEŞVİK ÖDÜLÜ 500TL

7) SERGİ GÜNÜ
24/05/2019

8) POSTER HAZIRLAMA KURALLARI:
a) Her bir öğrenci kendi projesine ait posteri kendisi ve elde hazırlayacaktır.
b) Posterde kullanılan yazı okunabilir olmalıdır.
c) Poster için kullanılan karton, kağıt vb. malzemeleri her bir öğrenci kendi isteğine göre
seçebilecektir.
d) Poster boyutu 70*100cm olacaktır. (Yatay ve dikey olarak kullanılabilecektir.)
e) Hazırlanan poster sadece başlık, giriş, yöntem, projenin hazırlanışı, görseller, sonuç ve
yorum, kaynakça başlıklarını içerecektir.
f) Başlık; kısa, anlaşılır ve projeyi yansıtan proje adını içerecektir.
g) Giriş bölümünde; projenin amacına ve önemine ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. (en
fazla 300 kelime ile net ifade edilmelidir.)
h) Yöntem bölümünde, projenin yapılışında izlenen yol ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Varsa
kullanılan ölçüm araçlarına, verileri içeren tablo ve grafiklere yer verilmelidir.
i) Projenin hazırlanışı bölümünde, kullanılan materyallere ve projenin yapılış aşamalarına
yer verilecektir.
j) Sonuç ve yorum bölümünde; projenin önemi anlatılacaktır. Projenin günlük hayat ile
ilişkisi kurulacaktır. Benzer projeler var ise karşılaştırmaları yapılacaktır. Her yarışmacı
tarafından kendi projesinin öz değerlendirmesi yapılacaktır ve projede geliştirilmesi
gereken noktalar varsa bunların neler olduğu yazılacaktır.
k) Kaynakça kısmında proje yapılırken başvurulan kaynak kitaplar/siteler/kişiler
belirtilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ:
Doç. Dr. Ersen Turaç (Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya)
Doç. Dr. Yeliz Konuklu (Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya)
Prof. Dr. Sefa Ertürk (Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik)
Prof. Dr. Ahmet Karataş (Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji)
Doç. Dr. Selma Yaşar Korkanç (Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Fehiman Çiner (Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Sevgi Demirel (Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği)
Dr. Öznur Begüm Gökçek (Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği)
Dr. Hamdi Murat Çobanoğlu (Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Bora Timurkutluk (Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği)
Prof. Dr. Saffet Ayasun (Mühendislik Fakültesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği)
Dr. Cengiz Kayacılar (Eğitim Fakültesi/ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi)

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE ORTAOKULU
Adres: Efendibey Mahallesi, Saylan Sokak No:19, 51200 Merkez/Niğde
Telefon: (0388) 232 88 00

DİĞER:
Yarışma koşullarına uymadığı ve bilimsel çalıntı yaptığı saptanan projeler için son kararı verme
yetkisi koordinatör öğretmenlerden oluşan Fen Bilimleri Zümresine ait olup, alınacak kararlara
itiraz yolu kapalıdır.
Sergi günü yapılacak olan elemede, ölçeğe uygun değerlendirme yapılacağından alınacak
puanlara itiraz yolu kapalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin