Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması 2015

İSTEK ÖZEL BELDE FEN LİSESİ

VIII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

09 Mayıs 2015

 1. ÖNSÖZ

İSTEK Okulları’nın temel ilkesi, eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırarak eğitim sürecinin her aşamasına öğrencinin katılımını sağlamak; onların öğrenme yaşantılarını, ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlemektir. Bunu gerçekleştirmek istememizin çıkış noktası, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyabilecek bilimsel düşünceye sahip, lider bireyler yetiştirmek zorunluluğumuzdur.

İSTEK Okulları eğitimde vizyonunu oluştururken, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını hedeflemiş; insanlarıyla hür, ekonomisiyle bağımsız, düşünen ve üreten insan profilini oluşturmak gerekliliğini temel almıştır.

 

 1. AMAÇ

İstek Özel Belde Fen Lisesi  Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması’nı düzenlerken aşağıda belirtilen öğrenci davranışlarını oluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemiştir.

Öğrenciler proje çalışmaları ile;

 1. Meraklarını giderir,
 2. Fen konularına ilgi duymalarını sağlar,
 3. Yaparak-yaşayarak bilimsel bilgi edinmelerini sağlar,
 4. Bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesareti kazanmalarına yardım eder,
 5. Eleştirel düşünme alışkanlığı kazanmalarını sağlar,
 6. Problem çözme tekniklerini öğrenip geliştirecekleri fırsatlar hazırlar,
 7. Sözlü-yazılı iletişim tekniklerini geliştirmelerini sağlar,
 8. Kendilerine güvenlerini artırır,
 9. Bilimsel çalışmaların değerini ve güçlüğünü fark etmelerini sağlar,
 10. Bu alandaki yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunur,
 11. Yaşamlarını yararlı ve anlamlı etkinliklerle donatmalarına olanak sunar.

 

 1. İSTEK ÖZEL BELDE FEN LİSESİ VIII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ
  1. Yarışma 09 Mayıs 2015 tarihinde İSTEK Özel Belde Okulları’nda ekte belirtilen program çerçevesinde yapılacaktır.
  2. İstanbul İl sınırları içerisinde yer alan Ortaokul 5-8. sınıf ve Ortaöğretim 9-12. sınıf tüm öğrenciler yarışmaya katılabileceklerdir.
  3. Yarışmaya örgün eğitim dışında yer alan, özel bilim merkezleri, dershane, etüt merkezi gibi kurumlar katılamaz. Yarışmaya katılan kurumlar ortaokul ve ortaöğretim kurumu olmalıdır. Proje başvuru kayıtlarında ortaokul ve lise adı belirtilmelidir.
  4. Yarışmaya katılan projeler “Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri” alanlarında topluma fayda ve katkı sağlayacak nitelik taşımalı ve öğrencinin özgün çalışması olmalıdır.
  5. Yarışmaya katılacak projelerin 15 Eylül 2014 tarihinden önce herhangi bir proje yarışmasında yer almamış olması gerekmektedir.
  6. Yarışmaya, her öğrenci bir proje ile katılabilir. Bir proje, en çok 2 öğrenci tarafından hazırlanmış olmalıdır.
  7. Proje katılım başvuruları 3 Nisan 2015 Cuma (Saat 17.00) tarihine kadar istek.k12.tr adresinden on-line olarak yapılacaktır.
  8. Projeler, jüri tarafından ön değerlendirmeden geçirilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen projeler, 14 Nisan 2015 tarihinde web sayfamızda (istek.k12.tr) ilan edilecektir.
  9. Jüri, Belde Fen Lisesi Bilim Kurulu Üyeleri ile üniversitelerde görevli öğretim üyelerinden oluşacaktır.
  10. Projelerin değerlendirilmesi, yarışma günü saat 10.30–13.30 arasında yapılacak; sonuçlar, aynı gün kapanış töreninde, 15.00–16.00 saatleri arasında açıklanacaktır.
  11. Projeler;
   1. Ortaöğretim Okullarında 9, 10, 11 ve sınıflar için “Fizik, Kimya ve Biyoloji” olmak üzere üç ayrı kategoride,
   2. Ortaokul 5-6. sınıflar ile 7-8. sınıflar için “Fen Bilimleri” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.
  12. Jüri tarafından başarılı olarak seçilen projelere her kategoride “Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük” ödülleri verilecektir.
  13. Her kategoride proje başına verilecek olan birer adet  “Başarı Ödülleri” aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
   1. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ – iPad
   2. İKİNCİLİK ÖDÜLÜ – iPod Touch
   3. ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ- iPod Shuffle
  14. Jüri uygun gördüğü projelere “JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ” ve “İSTEK OKULLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ”
  15. Proje sahibi tüm öğrenciler ve danışman öğretmenlerine “KATILIM SERTİFİKASI”
  16. Tüm katılımcı okullara “ANI PLAKETİ”
  17. Her projeye eşit ölçüde proje sunum panosu (120cmx90cm) ve masası (60cmx100cm) verilecektir.
  18. Masa ve pano ihtiyaçları Belde Okulları tarafından karşılanacaktır. Proje sunumunu bilgisayar ile yapacak öğrenciler, bilgisayarlarını kendileri temin edeceklerdir.
  19. Proje yarışmasına katılan öğretmen ve öğrencilere Belde Okulları tarafından öğle yemeği verilecektir.
  20. Proje değerlendirmelerinin tam anlamıyla yapılabilmesi için, tüm deney setinin eksiksiz olarak jüri önünde öğrenciler tarafından sunulması gerekmektedir.

 

 1. YARIŞMA GÜNÜ PROGRAMI (9 Mayıs 2015 Cumartesi)
Saat Etkinlik Yer
08.00-08.30 Kayıt ve İkram Giriş – Lobi
08.30-09.30 Projelerin Yerleştirilmesi Sergi Salonu
09.30-10.30 Açılış Programı Konferans Salonu
10.30-13.30 Projelerin Değerlendirilmesi Sergi Salonu
13.30-14.30 Öğle Yemeği Yemekhane
15.00-16.00 Kapanış ve Ödül Töreni Konferans Salonu

 

 1. AÇILIŞ PROGRAMI

Açılış, saat 09.30 – 10.30 arasında okulumuzun konferans salonunda yapılacaktır.

Akış Programı

 1. Açılış ve İstiklal Marşı
 2. Protokol Konuşmaları
 • Jüri Üyelerinin Tanıtılması ve Plaket Takdimi
 1. Müzik Dinletisi
 2. Bilim Gösterisi

 

 1. KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI

Kapanış ve ödüllerin verilmesi 15.00–16.00 saatleri arasında konferans salonunda yapılacaktır.

Akış Programı

 1. Bugün Yaşadıklarımız (Barkovizyon Sunusu)
 2. Teşekkür Konuşması
 • Katılımcı Okullara Anı Plaketlerinin Takdimi
 1. Öğrenci Ödüllerinin Açıklanması ve Ödül Dağıtımı
 2. Sertifikaların Verilmesi
 3. Toplu fotoğraf çekimi
 • Kapanış

 

 1. PROJE RAPORUNUN YAZILMASI VE SUNULMASI
  1. Projenin Yazılması:

Hazırlanan araştırma ya da proje raporunun, bilimsel kriterlere sahip olması için aşağıda verilen bölümleri içermelidir.

 1. Başlık: Kısa ve anlaşılır olmalıdır.
 2. Giriş: Bu bölümde aşağıdaki bölümler yer alabilir.
  1. Problem: Araştırma konusunun nasıl seçildiği anlatılmalıdır. Seçilen konuya ait söz konusu güçlüğün, problem biçiminde ifadesini kapsamalıdır.
  2. Amaç: Çözülmesi istenen probleme dayalı olarak ortaya konan hipotez ya da hipotezlerin belirtildiği bölümdür. Bazen, araştırmanın hangi soruları yanıtlayacağı da bu bölümde açıklanır.
  3. Önem: Bu bölümde araştırma projesinin bilimsel veya teknolojik yönden nasıl bir önemi olduğu ve hangi açıdan yarar sağlayacağı belirtilir.
  4. Varsayımlar: Araştırma veya projeye başlarken doğru olduğu kabul edilen belli başlı kuram veya ilkeler yazılır.
  5. Sınırlılıklar: Araştırmanın veya projenin hangi çerçeve içinde kaldığı, hangi imkânsızlıklar karşısında nelerden vazgeçildiği açıkça belirtilir.
  6. Tanımlar: Araştırma veya projede sözü edilen belli başlı terimlerin ne anlama geldiği açık olarak yazılır.
 3. Yöntem: Hipotezlerin sınanarak problemlerin çözülmesi (veya amaçlar bölümünde sorulan soruların yanıtlanması) için izlenen yol, ayrıntılı olarak yazılır.
  1. Evren ve Örneklem: Problemi çözmek ya da hipotezleri sınamak için yapılan gözlem, denet veya incelemelerin, hangi canlı veya cansız varlıklar evreninden seçilen bir örnek grup (örneklem) üzerinde yapıldığı bu kısımda açıklanır.
  2. Araştırma Modeli: Hangi deney veya gözlemlerin düzenlenmiş olduğu açıklanır.
  3. Veriler ve Toplanması: Gözlenip ölçülen verilerin neler olduğu ve bunlarla ilgili ölçüm sonuçlarının hangi araçlarla nasıl toplandığı ifade edilir.
  4. Verilerin İşlenmesi: Toplanan veriler üzerinde ne gibi işlemlerin yapıldığı, hangi tablo ve grafiklerin oluşturulduğu, hangi matematiksel ve istatistiksel işlemlerin kullanıldığı açıklanır.
 4. Bulgular ve Yorum: Problemi çözmek için kurulan hipotezin bu bulgularla ne dereceye kadar doğrulandığı belirlenerek, hipotezin kabulü ya da problemin çözülmüş olup olmadığı ortaya konur.
 5. Özet, Yargı ve Öneriler:
  1. Özet: Araştırma ve proje raporu kısaca özetlenerek yazılır.
  2. Yargı: Araştırmacı ya da proje sahibi, burada bir çalışma ile nelerin gerçekleştirildiğini kısaca belirtir.
  3. Öneriler: Bu konuda daha ileri düzeyde çalışmalar yapacak ve konudan etkilenen kimselere bazı önerilerde bulunulur.
 6. Kaynaklar: Bu bölümde başvurulan yazılı (ve varsa canlı) kaynaklar, yazar adına göre dizilerek belirtilir.
 7. Ekler: Raporun içinde verildiğinde onun akışını bozacak, buna rağmen vazgeçilemeyecek olan çizelge, şekil yazı test vb. şeyler bu kısma konur.
 8. Projenin Sunulması:

Proje sergilenmesindeki amaç, çalışma yöntemimizi ve vardığımız sonuçları bizi değerlendirecek olanlara en iyi şekilde anlatmaya çalışmak olmalıdır.

Projenizin konusuna göre;

 • “Proje Başlığı” nız çarpıcı, uzaktan görülebilir ve konuyu özetleyecek şekilde olmalıdır. Proje tanıtımı için sizlere verilecek alanın dışına çıkmayacak şekilde poster yapılmalı ve yazılar, gelen ziyaretçilerin rahatlıkla okuyacağı büyüklükte yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Pano üzerinde projeyi özetleyecek “amaç-yöntem-veriler-yorum” gibi kısımlar, ayrı başlıklar ile verilmelidir.
 • Panoda bilgiler kısa ve öz olmalıdır.
 • Panonun düzenine özen gösterilmeli, grafikler ve resimler çerçevelenmeli ve altlarına ne oldukları yazılmalıdır.
 • Sergilenen eşyanın, deney ya da gösterinin bütün özellikleri rahatça görülmelidir.

 

 1. İLETİŞİM

İSTEK ÖZEL BELDE FEN LİSESİ’nde düzenlenecek bu etkinliğin programa uygun ve sorunsuz gerçekleşmesi için, herhangi bir problemde aşağıdaki kişilerden yardım alabilirsiniz:

Murat GENÇ

İSTEK Özel Belde Okulları

Fizik Öğretmeni

e-mail: [email protected]

Cep Tlf: 0532 741 89 41

 

Zeynep BOĞAZ

İSTEK Özel Belde Okulları

Biyoloji Öğretmeni

 

Adres: İSTEK ÖZEL BELDE OKULLARI

Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Cad. Rasimağa sok. No:6 Bağlarbaşı-ÜSKÜDAR İSTANBUL

Okul Tlf: 0216 4959623 / 1714

Okul Faks: 0216 3417271

 

 1. PROJE KATILIM FORMU

Ön değerlendirme, “Proje Katılım Formu” dikkate alınarak yapılacağından, başvurunuzun projenizi en iyi şekilde yansıtmasına dikkat ediniz.

 • Bilgilerinizin eksik olması durumunda proje başvurunuz kabul edilmeyecektir.
 • Proje katılım başvuruları 09 Şubat 2015 – 03 Nisan 2015 (Saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında istek.k12.tr adresinden on-line olarak yapılacaktır.

 

Okulun  Adı         :

Adres                     :

Okul Tlf                 :

Okul Fax               :

Okul E-posta        :

Öğrenci Adı Soyadı:

1.Öğrenci:                                                                    

Sınıfı:

Öğrenci Adı Soyadı:

2.Öğrenci:

Sınıfı:

ORTA ÖĞRETİM  PROJESİNİN DALI:   

 FİZİK      O                        KİMYA   O                       BİYOLOJİ   

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ PROJESİNİN DALI:

5. – 6. Sınıf   O           7.-8.Sınıf   O      

Proje Başlığı          :
Proje Konusu ve Amacı (max. 100 kelime):
Projede Kullanılan Yöntem (max. 200 kelime):
Projede Elde Edilen Sonuç ve Değerlendirme (max. 200 kelime):
Projede Kullanılan Kaynaklar:
Danışman Öğretmen/ler:
1. Proje Danışmanı

Adı Soyadı            :

Branşı                    :

E-mail adresi         :

Tlf                          :

Cep Tlf                  :

2. Proje Danışmanı

Adı Soyadı            :

Branşı                    :

E-mail adresi         :

Tlf                          :

Cep Tlf                  :

 

 • Projeler, jüri tarafından ön değerlendirmeden geçirilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen projeler, 14 Nisan 2015 tarihinde web sayfamızda ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilen okullara geri dönüleceğinden, okul ve öğretmen bilgileri doğru olmayan proje başvuruları iptal edilecektir.

 

 1. JÜRİ DEĞERLENDİRME FORMU

Jüri üyeleri, öğrenci projelerini aşağıdaki ölçütler göz önüne alarak değerlendireceklerdir;

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

1

(Zayıf)

2

(Geliştirilmeli)

3

(Orta)

4

(İyi)

5

(Çok iyi)

A) GÖRSEL SUNUM

(10 Puan)

1.Yazılı materyallerin kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olması
2. Görsel materyallerin konuyla bağlantılı ve kolayca anlaşılır olması
B) İÇERİK VE TASARIM

(60 Puan)

3. Seçilen konunun güncel olması
4. Proje konusunun özgün olması
5.Yaratıcılık yeteneğinin yansıtılması
6. Projenin amacının belirlenmesi
7. Metot ve materyallerin öğrenci düzeyine uygun olması
8. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi
9.Elde edilen bilgilerden doğru çıkarımda bulunulması
10.Raporun fotoğraf, tablo, grafik, çizimlerle desteklenmesi
11. Sonuçların bilimsel gerçeklerle uygun olması
12. Kaynakçanın çeşitliliği ve doğru belirtilmesi
13.Projenin günlük yaşamda uygulanabilir olması
14. Çalışmanın devamı için önerilerde bulunulması
C) SÖZLÜ SUNUM

(30 Puan)

15. Türkçenin doğru ve etkili kullanılması
16. Konunun dinleyicilerin etkisini çekecek şekilde sunulması
17. Sorulara cevap verebilmesi
18.Sunuyu hedefe yönelik materyallerle desteklemesi
19. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanması
20. Verilen sürede (10 dakika) sunuyu tamamlaması

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.