FEN BİLİMLERİ ALANINDA TEORİK VE UYGULAMALI ARDEB PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde SOBAG Projeleri Yazma Eğitimi
2237-B çağrısı kapsamında “FEN BİLİMLERİ ALANINDA TEORİK VE UYGULAMALI ARDEB PROJE YAZMA EĞİTİMİ” TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.
2019/2 Yılı TÜBİTAK 2237 -B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında TUBİTAK tarafından desteklenen TÜBİTAK FEN BİLİMLERİ ALANINDA TEORİK VE UYGULAMALI ARDEB PROJE YAZMA EĞİTİMİ isimli proje açılışı 20 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecektir. 20-22 Ocak 2020 tarihleri arasında 3 gün sürecek projede 4 farklı üniversiteden toplam 4 öğretim üyesi eğitim verecektir.Katılımcı seçiminde dikkat edilmesi gereken koşullar
• Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olmak
• Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak
• Araştırma projelerinden (TÜBİTAK 1001, 3501,1003,1007 ve AB ikili iş birliği) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması.)
• Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
• Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak
Program kapsamında destek alındığı takdirde etkinlik yürütücüsünün planlandığı şekilde katılımcı giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
Başvuru Formu: https://forms.gle/CdFXiJ9jqeTQt9bR8

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler web sayfası ardebprojeyazma.wordpress.com
adreslerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

Sorular ve cevaplar için ardebprojeyazma@gmail.com adresi kullanılmaktadır.

Projenin Zamanı: 20-22 Ocak 2020 tarihleri arasında 3 gündür.

Projenin Uygulama Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGU oteli (https://otel.ogu.edu.tr). Eğitimler ve konaklama otelde yapılacaktır.

Proje Destekçisi: Projenin ana destekleyicisi TÜBİTAK’tır.