Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı II

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Planlanan etkinliğin kapsamında hedef kitlemiz Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmen adaylarından 25 öğrencidir. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamış başarı ortalaması yüksek öğrenciler tercih edilecektir.Etkinliğin eğitim programında ders verecek eğiticilerin verecekleri eğitim konusunda yetkin ve profesör, doçent ve yardımcı doçentler olmak üzere bilim insanlarından oluşmaktadır. Eğitimin bir kısmı teorik olarak diğer kısmı laboratuarda uygulamalar şeklinde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler grup çalışması becerisi kazandırmak amacıyla küçük gruplara ayrılacak ve danışmanların gözetiminde disiplinler arası yaklaşımla bir proje fikri ortaya koyacaklar ve bu fikir doğrultusunda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun projeyi uygulayacaklar ve bilimsel rapor yazma kurallarına uygun olarak da projelerini raporlaştıracaklardır. Projeleri için yöntemine uygun sunu, poster hazırlamaları ve topluluk karşında sunmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda etkinliğin süresi 6 gün ve 53 saat planlanmıştır. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve proje rehberi gibi etkinlikte öğretilecek ve dağıtılacak ders materyallerinin önceden hazırlanmıştır. Etkinlik sonrası ders materyallerinin etkinliğin internet sitesinde yayınlanacaktır. Yaygın etkiyi artırmak maksadıyla katılımcıların ürettikleri projelerini sunma aşamalarında Amasya’da eğitim veren çeşitli liselerden öğrenciler ve öğretmenler sunuma davet edilebilecektir. TUBITAK-BIDEB 2229 programından destek sağlandığı taktirde gerçekleştirilecek olan çalıştayda öğrencilerin yol (TUBITAK’ ın belirlediği yol ücret kısıtları dahilinde), konaklama ve deneysel çalışma masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır. Etkinlikte görev alan öğretim üyelerimiz daha önce TUBİTAK 2237,2229,4004 Kodlu projelerde yürütücü, uzman eğitmen ve TÜBİTAK ortaöğretim proje yarışımları ile Bu Benim Eserim Proje Yarışmasında jüri olarak yer almışlardır. Bu tecrübelerinin söz konusu projemize katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

HEDEFLER:
• Alanlarında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara proje danışmanlığı yapabilme becerisi kazandırmayı hedeflenmektedir.
• Bu hedef doğrultusunda;
• Bilimde araştırma yönteminin bilmenin önemini kavratmak
• Bilimsel çalışma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
• Bilimsel okur yazarlığı becerisinin gelişmesini sağlamak
• Çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerini sağlamak
• Biyoloji ile diğer bilimler arasında disiplinler arası proje fikri geliştirebilmek
• Proje fikrine yönelik literatür tarama yapabilme
• Proje fikrine yönelik hipotez kurabilme tahmin yürütebilme
• Projeye yönelik araştırma yöntemini belirleme
• Projeye yönelik veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini öğrenme
• Proje sonuçlarını değerlendirme
• Projeye yönelik bilimsel rapor yazabilme
• Yaptığı projeyi sunabilme
• Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmeye çalışma
• Bireysel etkinliklerden ziyade grupla çalışma disiplini kazandırmak
• Bilim insanları ile bilim insanı olmaya aday öğrencilerin bir araya gelmesiyle; karşılıklı etkileşim, öğrenme ve öğretme ortamı sağlamak
• Yapılan etkinliklerle Akademik başarılarına katkı sağlamak
• Türkiye’de yapılan proje yarışmaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
• Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.
• Ayrıca bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini öğrenen öğrencilerin lisansüstü eğitime özendirilmesi özel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER: Amasya Turizm ve Otelcilik Uygulama Okulu(Kamu Kurumu)

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI TARİH: 01-06/Eylül/2016

ETKİNLİĞİN KATILIMCI SEÇİMİ KRİTERLERİ
1. Projenin hedef kitleri Fen Bilgisi ve Biyoloji öğretmenliği ile Biyoloji bölümü 3. ve 4. sınıfta okuyan toplam 25 öğrenci.
2. Katılımcıların seçiminde mümkün olduğunca farklı üniversitelerde eğitim görüyor olmalarına dikkat edilecektir. Bu şekilde elde edilen bilgi ve tecrübenin yaygınlaşması hedeflenmektedir.
3. Başarı ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üstü öğrenciler tercih edilecektir.
4. Aynı üniversiteden çok başvuru olması halinde not ortalaması göz önüne alınarak tercih edilecektir.
5. Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olmak gerekmektedir.
6. Ayrıca daha önce TÜBİTAK 2229 projelerine katılmamış olmak gerekmektedir.

Başvuru formuna sitesinden erişilerek doldurularak drduygukilic@gmail.com adresine gönderilecektir.