Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Gerçekleşti

Üniversitemiz ev sahipliğinde TÜBİTAK-2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenen Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı çalıştayı, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç’ın yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Projenin açılışına üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feda Öner, Genel Sekreter Hasan Özyurt, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. D. Duygu Kılıç, proje ekibi ve öğrenciler katıldı. Çalıştayla fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylara alanında bilim danışmanlığı yapabilme, bilimsel bir projeyi yöntemine uygun yürütebilme, raporlayabilme ve sunabilme becerisini kazandırmak amaçlandı. Aday öğrencilere aralarında üniversitemiz akademisyenlerinin de bulunduğu akademisyenler tarafından çalıştay boyunca eğitim verildi.

Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı çalıştayına on farklı üniversitenin ilgili bölümlerinden 25 öğrenci katıldı. 6 gün ve 53 saat planlanan teorik ve laboratuar uygulamaları şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerde aday öğrenciler küçük gruplara ayrıldı. Her grup danışmanların gözetiminde disiplinlerarası yaklaşımlarla bir proje fikri ortaya koydular ve bu fikir doğrultusunda bilimsel araştırma yöntemlerine uygun projeyi uyguladılar. Projeleri için yöntemine uygun sunu, poster hazırlamaları ve topluluk karşında sunmaları sağlandı. Öğrenciler daha sonra bilimsel rapor yazma kurallarına uygun olarak projelerini raporlaştırdılar.

Çalıştayla ilgili bir değerlendirme yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. D. Duygu Kılıç fen eğitiminin amacının, tüm bireyleri fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin fen ve teknolojinin doğasını, bunların birbirleriyle, toplumla ve çevreyle etkileşimini anlamaları gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Kılıç; bilimsel okuryazarlığın kişinin günlük deneyimleri sonucunda merak ettiği durumlarla ilgili sorular sorabilmesi, bu durumlarla ilgili kararlar verebilmesi anlamına geldiğini kaydetti. Kılıç; ”Bir öğrencinin hayattaki en önemli şansı iyi bir öğretmenle karşılaşmasıdır. Öğretmen adaylarımız bilimin doğasını bilimsel çalışma yöntemlerini iyi öğrenir ve yaşam bicimi haline getirirlerse onları öğrencileri de bu yaşam biçimini kazanırlar. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 2006 ile 2012 yılları arasında Amasya ili ve tüm ilçelerinde öğretmenlere bilim danışmanlığı seminerleri verdik. Bu semineri alan öğretmenlerimiz öğrencilerine proje danışmanlığı yaparak TUBİTAK ve MEB işbirliği ile yapılan İlköğretim öğrencilerine yönelik “Bu benim eserim proje yarışmasında” Amasya ili büyük şehirlerden sonra en fazla proje sayısı ile farkını ortaya koymuştu. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak bizi çok mutlu etti. Öğretmenlerimiz toplumun en önemli lokomotifidir. İyi öğretmen eğitimi ile ülkemizdeki pek çok soruna çare olabileceğimiz bilinen bir gerçektir” dedi.

BİLGİ: TÜBİTAK-2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Program;ı Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlıyor.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü