Fen Bilgisi Öğretmenliği programı Lisans Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlıyor II

Tübitak 2237-A Kodlu “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” 2018/1. dönemi kapsamında “Fen Bilgisi Öğretmenliği programı Lisans Öğrencileri Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlıyor II” isimli etkinliğimiz 7-14 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Projeye Türkiye’nin farklı eğitim fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 28 lisans öğrencisi davet edilecektir. Bu lisans öğrencileri 7. günlük proje takvimi uyarınca, Rize/Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde ikamet edeceklerdir. Bu etkinlikte katılımcıların yol, konaklama, kırtasiye ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Son Başvuru tarihi 30.09.2018’dir.

Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlık Çalıştayı II
Bideb – 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Detay ve Başvuru:  https://lisansogrenciprojesi.wordpress.com

Etkinliğin amacı;

Bu etkinliğin temel amaçları:

Katılımcıları;

a)Bilimsel kariyer yapmaya yönelik teşvik etmek,

b)Bilimsel sorgulama ve araştırma yapmaya yönlendirmek,

  1. c) Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgilendirmek,
  2. d) Bilimsel bir çalışmayı planlama, uygulama ve yürütmelerini sağlamak,

e)Kendilerine sağlanan danışmanlık hizmetini içselleştirerek, ilerleyen yıllarda kendi öğrencileriyle yapacakları çalışmalara yansıtabilmekle ilgili bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

 

Etkinliğin özel amaçları ise;

Bu çalıştay sonunda katılımcılar;

  1. a) Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2017_2. Dönem başvurusuna (02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017 ) sunulabilecek bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirebilecek,
  2. b) Problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olacak ve bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilecek,
  3. c) Problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanabilecek,
  4. d) Projeye yönelik çalışma ekibi oluşturabilecek,
  5. e) İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği kazanabilecek,
  6. f) İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisine sahip olabilecek,
  7. g) Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verebilecek ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleyebilecek,
  8. h) Proje raporlama becerisi kazanabilecek ve projenin yazılı, görsel ve sözel sunumu için ilgili yeterliklere sahip olabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.