Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Lisans Öğrencileri Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlıyor

Tübitak 2237 – A Kodlu “Bilimsel Eğitim Desteği” 2018/2. dönem çağrısı kapsamında “Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Lisans Öğrencileri Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Hazırlıyor” isimli etkinliğimiz 24 Kasım -1 Aralık 2018 tarihleri arasında Rize/Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılacaktır. Etkinliğe, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının 3. sınıfında okuyan başarılı 28 öğrenci davet edilecektir. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri etkinlik bütçesinden TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin amacı;

Bu etkinliğin temel amaçları:

Katılımcıları;

a)Bilimsel kariyer yapmaya yönelik teşvik etmek,

b)Bilimsel sorgulama ve araştırma yapmaya yönlendirmek,

  1. c) Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgilendirmek,
  2. d) Bilimsel bir çalışmayı planlama, uygulama ve yürütmelerini sağlamak,

e)Kendilerine sağlanan danışmanlık hizmetini içselleştirerek, ilerleyen yıllarda kendi öğrencileriyle yapacakları çalışmalara yansıtabilmekle ilgili bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Etkinliğin özel amaçları ise;

Bu çalıştay sonunda katılımcılar;

a) Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2017_2. Dönem başvurusuna (02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017 ) sunulabilecek bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirebilecek,
b) Problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olacak ve bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilecek,
c) Problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanabilecek,
d) Projeye yönelik çalışma ekibi oluşturabilecek,
e) İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği kazanabilecek,
f) İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisine sahip olabilecek,
g) Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verebilecek ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleyebilecek,
h) Proje raporlama becerisi kazanabilecek ve projenin yazılı, görsel ve sözel sunumu için ilgili yeterliklere sahip olabilecektir.

Başvurular 19.11.2018 tarihine kadar yapılabilir.

https://lisansogrenciprojesi.wordpress.com