Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor

Tübitak 2237 – A Kodlu “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” programı kapsamında ekip olarak onay aldığımız “”Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor”” isimli proje tabanlı bilimsel etkinliğe 24 öğrenci kabul edilecektir.

01-09 Kasım 2018 tarihleri arasında Rize / Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılması planlanan ve toplam 8 gün sürecek etkinliğe, “”Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının 3. sınıfında okuyan başarılı 24 öğrenci davet edilecektir.””

Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

İlkokuldan başlanarak her bir öğrenme seviyesindeki öğrencinin bilim okuryazarı olmasını ve bilimsel çalışmalar yapmaya yönelik teşvik edilmelerini sağlamaktır. 2013 yılında yenilenen fen bilimleri öğretim programı da, öğrencilerin farklı türde bilimsel sorgulamalar yapmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, 3-4. sınıflar için yapılandırılmış, 5-6. sınıflar için rehberli ve 7-8. sınıflar için ise açık uçlu sorgulama sürecinin işletilmesi istenmektedir. Yine de, yapılan çalışmalarda hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bilimsel sorgulamayı amaçlanan doğrultuda yapamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bilimsel sorgulama yaptırabilmek, öncelikle bilimsel düşünme ruhunu içselleştirmeyi sonra da bizzat bilimsel sorgulama yapabilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu açıdan hem iş başındaki öğretmenlerin, hem de hizmet öncesi dönemdeki öğretmen adaylarının ilgili konuda kuramsal ve uygulamalı bir bilimsel etkinliğe katılmalarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle de, hizmet öncesi dönemdeki fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel sorgulamanın kuramsal boyutlarının etraflıca tartışıldığı ve bilimsel bir faaliyet içinde sorgulamanın çok yönlü olarak tecrübe edildiği bir etkinliğe katılmaları, hem mesleki deneyim kazanmaları hem de akademik kariyer ilgileri ile seçimlerinin yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Buna ilave olarak, mevcut bilimsel faaliyete katılacak lisans öğrencilerinin ayrıca TÜBİTAK 2209/A- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje yapmaları beklenmektedir.

Etkinliğin hedef kitlesini; Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarının 3. sınıflarında okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu yolla, katılımcıların etkinlik boyunca elde edecekleri bilgi ve becerileri 3 ve 4. Sınıflarda alacakları uygulamalı derslere (Öğretmenlik Uygulaması, Özel Öğretim Yöntemleri I, II) yansıtabilmelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

Başvuru Formunu en geç 30 Eylül 2018 günü saat 23:59’a kadar doldurmaları istenmektedir.

Rize Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılması planlanan “Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencileri Temel Bilimlerde Proje Yapıyor’ adlı etkinlik konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Enstitü içerisinde 1 adet konferans salonu, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet dershane, 250 kişilik yemekhane ve 125 yataklı misafirhane yer almaktadır. Bu haliyle enstitü, katılımcıların ve etkinlik personelinin her türlü ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek rahat ve konforlu bir tesistir.

Detay ve Başvuru : https://temelbilimlerdeprojeegitimi.wordpress.com