Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Nedir ve Mezunu Ne İş Yapar?

Fen bilgisi öğretmenliği
Fen bilgisi öğretmenliği

Fen bilgisi öğretmenliği bölümü, öğrencilere fen ve matematik konularında eğitim vererek, onların bilimsel düşünme becerilerini ve bilgi düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, fen ve matematik alanlarındaki temel konuları öğrenirken, pedagoji, psikoloji ve öğretmenlik becerileri gibi konuları da öğrenirler.

Fen bilgisi öğretmenliği mezunları, genellikle ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde öğretmen olarak çalışırlar. Bu kişiler, öğrencilerin bilim ve matematik konularını anlamalarına yardımcı olmak, laboratuvar çalışmalarını yönetmek, ödevleri kontrol etmek ve ders materyallerini hazırlamak gibi görevleri yerine getirirler. Ayrıca, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini değerlendirerek, gelecekteki kariyer seçenekleri konusunda da rehberlik yaparlar.

Fen bilgisi öğretmenleri ayrıca, okulların öğretim programlarının geliştirilmesine de katkıda bulunabilirler. Bu kişiler, eğitim politikaları hakkında fikir beyan etmek, müfredat tasarlamak ve okul yöneticileriyle işbirliği yaparak, öğrencilerin eğitim seviyelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunabilirler.

Ayrıca, fen bilgisi öğretmenliği mezunları, özel eğitim kurumlarında, öğretim materyalleri üreten şirketlerde veya kamu kuruluşlarında da çalışabilirler.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fen bilgisi öğretmenliği bölümü dersleri, temel fen bilimleri ve matematik derslerinin yanı sıra pedagoji ve öğretmenlik becerilerini de kapsayan geniş bir müfredat içerir. Dersler, üniversitelerin bölüme özgü müfredatlarına göre değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki dersler içerir:

 • Genel Kimya
 • Organik Kimya
 • Fizik
 • Biyoloji
 • Matematik
 • Bilgisayar Programlama
 • Fen Eğitimi ve Öğretimi
 • Öğretim Yöntemleri
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Sınıf Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları
 • Öğretmenlik Uygulamaları

Bu dersler, öğrencilere fen bilimleri ve matematik konularını öğretmek için etkili öğretim yöntemleri, öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğretmenlik becerileri gibi konuları da kapsar. Ayrıca, öğretmenlik uygulamaları, öğrencilerin gerçek bir sınıfta öğretim deneyimi yaşamalarına olanak tanır ve öğretmenlik mesleğindeki uygulamalı tecrübelerini geliştirir.