Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Sosyobilimsel Konuları ve Bilimin Doğasını Öğreniyor

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürütülen “Fen bilgisi öğretmen adayları sosyobilimsel konuları ve bilimin doğasını öğreniyor.” etkinliği.

Proje kapsamında ülkemizin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 20 fen bilgisi öğretmen adayına 4 günlük bir eğitim verilecektir. Etkinlikteki dersler çoğunlukla grup çalışması şeklinde olacaktır. Bu eğitimlerde farklı üniversitelerde görev yapmakta olan alanında uzman akademisyenler eğitmen olarak görev alacaktır. Eğitimde sosyobilimsel konuların ve bilimin doğasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile öğretmen adayları sosyobilimsel konuların ne olduğu, bilimin doğasının tanımı ve bileşenlerini, sosyobilimsel konuların tanımı ve özellikleri, bilimin doğası ile sosyobilimsel konular arası ilişkiyi ve bunların sınıf içinde etkin ve aktif olarak nasıl öğretileceğini anlamaları ve öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğretmen adayları tüm bu bileşenlere yanıt bulmanın yanında bizzat bu yanıtları kendileri oluşturacaklardır. Etkinlikte teorik eğitimin yanında uygulamaya da büyük bir yer verilecektir.

Başvuru kriterleri

Katılımcılar şu kriterlere göre seçilecektir:

Proje kapsamında yapılacak olan 5 günlük eğitime Türkiye’nin farklı üniversitelerinde fen bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan 20 fen bilgisi öğretmen adayı gönüllü olarak seçilecektir. Farklı üniversitelerden başvuruların az olması durumunda aynı üniversiteden öğrencilere de yer verilecektir.
Fen bilgisi öğretmen adayları; başvuru sayısı yeterli olursa farklı sınıf seviyelerinden ve farklı üniversitelerden seçilecektir. Başvuru sayısı yeterli olursa, her sınıf seviyesinde 5 kişi olmasına ve bu 5 kişinin de farklı üniversitelerden olmasına dikkat edilecektir (güncel öğrenci belgesi istenecek).
Etkinliğin web sayfasında, sosyal ağlarda etkinliğin duyurusu ve davet yapılacak; ayrıca üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliği bölümlerine davet gönderilecek, etkinliğin duyurusu yapılacaktır.
Katılımcıların lisans not ortalamalarına (yüksekten düşüğe doğru) dikkat edilecektir (güncel transkript istenecek).
2237-A destekleme programından 3 defa veya daha fazla faydalanmış olanlar katılımcı olamayacaklardır.
TÜBİTAK-Araştırma Bilgi Sistemine kayıt olanlar arasından seçilecektir.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürütülen “Fen bilgisi öğretmen adayları sosyobilimsel konuları ve bilimin doğasını öğreniyor.” etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsü
18-22 Ekim 2021

Etkinlik Başvuru Formu: