Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Mühendislik Tasarım Süreci’ni Öğreniyor

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 II. dönem çağrısı kapsamında bu projenin amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarına mühendislik eğitimine karşı pozitif tutum kazandırmak, Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) yöntemi ile fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirmelerini sağlamak ve edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak disiplinler arası bakış açısıyla gerçek yaşam problemlerine yönelik ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl katma değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejiler geliştirmelerini sağlamaktır.

Projeye Türkiye’nin farklı eğitim fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 28 lisans öğrencisi davet edilecektir. Bu lisan öğrencileri 8 günlük proje takvimi uyarınca, 15 KASIM -22 KASIM 2019 tarihleri arasında Rize/Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde ikamet edeceklerdir.

Projenin Desteklenmesi durumunda Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Eğitimi Programlarında okuyan 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek bu etkinlikte katılımcıların yol, konaklama, kırtasiye ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

STEM eğitimi alanında yapılan birçok çalışma STEM yaklaşımına dayalı öğretim programlarının yapılması ve STEM okullarının açılmasının önemli bir faktör olduğunu fakat öğrencilerin STEM alanında kariyer tercihini sürdürmede en önemli faktörün öğretmen niteliğinin olduğunu savunmaktadır. Osborne ve arkadaşları (2013)’na göre genellikle öğretmenler kendi konu alanlarını başka disiplinlerle ilişkilendirme yönünde teşvik edilmedikleri için, öğrencilerine sadece kendi dersleriyle ilgili bilgi aktarmaya çalışmakta ve bu derslerde öğrenilen bilgi ve becerilerin diğer derslerde ne ölçüde kullanıldığı ya da nasıl bağlantı kurulduğu konuları üzerinde durmamaktadır. Bunun sonucu olarak, okullarımızda ayrı ayrı bilgi ve beceri grupları ortaya çıkmaktadır. Wang ve arkadaşlarına göre K-12 STEM eğitimin önemli eğitimsel sorunlarında biri, öğretmenlerin STEM displinlerini birbirine entegre edecek mühendislik eğitiminin sınıflarında nasıl öğreteceği ile ilgili onlara rehberlik ve yardım edecek profesyonel programların çok az olmasıdır.

Bu projenin amacı, Fen Bilgisi lisans öğrencilerine STEM eğitiminin sınıfta uygulanabiliri için mühendislik tasarım süreci hakkında bilgi ve becersi kazanadırmaktır. Ayrıca projede fen bilgisi öğrencilerine Mühendislik eğitimine karşı pozitif tutumkazandırmak ve bu bağlamda STEM eğitimin yaygınlığını artırmaktır

Uzman bir ekip tarafından verilecek uygulamaya dayalı bir eğitim, geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarına mühendislik tasarımına dayalı fen bilgisinin sınıflarında nasıl öğreteceği ile ilgili bilgi ve becerinin kazandırılması ve Milli Eğitimin hedeflediği amaçlara ulaşılmasında önemli bir yer sağlayacağı söylenebilir.

Bu eğitimi alan öğretmen adaylarından, etkinliğin yaygın etkisi olarak kısa vadede okul deneyimi öğretmenlik uygulaması gibi derslerde tasarıma dayalı uygulamalar yapmaları, bu yolla hem grup arkadaşlarına hem de uygulama öğretmenlerine fayda sağlamaları; uzun vadede ise STEM eğitimini fen eğitimine entegre edecek lisansüstü çalışmalarıyla akademiye katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Etkinlik kapsamında belirlenen 6 ana tema üzerinde uygulamalı eğitimler verilecektir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

Mühendislik Eğitimi

Mühendsilik Tasarım Süreci

Mühendislik Eğitiminin Fen Bilimi Dersine Entegrasyonu

MEB Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı

Mühendislik Tasarım Atölye Çalışmaları

Projenin hedef kitlesini,

Tüm eğitim fakülteleri Fen Bilgisi Eğitimi Lisans programlarının 3.sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Geniş bir yelpazeden hedef kitleyi oluşturmak adına;

Katılımcıların projeye katılmak için akademik not ortalamaları düzeyleri 2.50 üzerindeki en yüksek akademik ortalamaya sahip öğrenciler arasından 1 erkek ve 1 bayan öncelikli tercih edilecektir.
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi-ARBİS kayıtlı olan öğrenciler arasından tercih edilecektir.
Fırsat eşitliği sağlanması bakımından en çok başvuru yapılan fakültelerden, 1 kız ve 1 erkek öğrenci olmak üzere ikişer kişi davet edilmeye çalışılacaktır.
Başvurularda cinsiyet açısından yeterli başvuru olmaması durumunda bu iki kişi aynı cinsiyetten seçilecektir.
Katılımcıların not ortalamaları 2.50 üzerinde filtrelenecektir.
Ülkemizin yedi bölgesinde dörder öğrenci projeye katılacak şekilde katılımcı seçilmeye çalışılacaktır.

Adayların Etkinlik kapsamında ulaşım, konaklama ve iaşe desteğini kullanabilmeleri için daha önce BİDEB 2237-A programı kapsamında başka bir etkinliğe kesinlikle katılmamış olmaları gerekir.
Katılımcılarımıza etkinlik sonrasında ulaşım ücretleri Etkinlik Bütçesi ve belli sınırlılıklar dahilinde ödenecektir.

RİZE İl sınırları içerisinden katılanlara 30 TL,
İki il arası mesafe tek yön 100 km ve altında kalan iller için gidiş dönüş ücreti 60 TL,
İki il arası mesafe tek yön 100 km üzeri olan iller için gidiş dönüş toplam km başına 0,18 TL ve en fazla 300 TL ödenir.

Bu işlemler sonucunda tüm eğitim fakülteleri Fen Bilgisi Eğitimi Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurularına açık olacak eğitim etkinliği için toplam 28 öğrenci seçilecektir.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A 2019 2. DÖNEM ÇAĞRISI: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ (MTS)’Nİ ÖĞRENİYOR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ