Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Beceri Gelişimi Odaklı Destek Eğitim Odası Materyali Hazırlıyor

TÜBİTAK 2237
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Beceri Gelişimi Odaklı Destek Eğitim Odası Materyali Hazırlıyor

Etkinliğin amacı, destek eğitim odasında kullanılmak üzerine fen bilgisi öğretmen adaylarının özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin beceri gelişimlerine odaklı materyal hazırlamalarını sağlamaktır.

Projenin Kapsamı
Etkinliğin beş günde tamamlanması planlanmaktadır. Bu etkinliğin amacı, destek eğitim odasında kullanılmak üzerine fen bilgisi öğretmen adaylarının özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin beceri gelişimlerine odaklı materyal hazırlamalarını sağlamaktır. Öğretmen adayları fen bilimleri dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarının (dünya ve evren, madde ve doğası, fiziksel olaylar, canlılar ve yaşam) her biri ile ilgili materyal tasarlayacaklardır. Proje yazımı aşamasında özel eğitim uzmanları ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitiminde destek eğitim odasında en fazla karşılaşabilecekleri tanı grupları olan özel öğrenme güçlüğü ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik üzerinden etkinliklerin planlanması gerektiğine karar verilmiştir. Bu şekildeki bir planlamanın süreci yönetmek açısından faydalı olacağı alan uzmanları ile yapılan toplantılarda ortaya çıkmıştır. Materyaller tasarlanırken özel gereksinimli (özel öğrenme güçlüğü ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik) öğrencilerin özellikleri ön planda tutulacaktır. Ayrıca hazırlanan materyallerle öğrencilerin beceri (yaşam ve bilimsel süreç becerileri) gelişimlerine odaklanılacaktır. Hazırlanması planlanan çalışma yapraklarının dikkat çekme bölümlerine kavram karikatürleri ve örnek olaylar yerleştirilecektir. Etkin uğraşı bölümünde deneylere ve kare kod uygulamasına yer verilecektir. Ayrıca yapılması planlanan deneylerin kare kodlara nasıl gömüleceği konusunda bilgilendirme yapılacaktı. Çalışma yapraklarının değerlendirme bölümünde ise eğitsel oyun ve dijital öykülerden faydalanılacaktır.

fen bilgisi öğretmen adayları

Özel gereksinimli öğrencilere materyal hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlar temelinde öğretmen adaylarına katkı sağlanacaktır. Fen bilgisi öğretmen adayları lisans öğrenimleri sürecinde özel eğitim alanıyla ilgili sadece 4. sınıfın ikinci yarıyılında meslek bilgisi seçmeli dersleri arasında yer alan özel eğitim ve kaynaştırma dersini almaktadırlar. Dersin içeriği incelendiğinde özel eğitimle ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler, özel eğitimde tanı ve değerlendirme, öğretimin bireyselleştirilmesi, kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri hakkında öğretmen adayları bilgi edinmektedirler. Ancak içerikte öğretmen adaylarının fen bilimleri dersinde yapacakları uygulamalara yönelik herhangi bir uygulamaya yer verilmediği görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının lisans öğrenimlerinde özel eğitim ve kaynaştırma ile ilgili almış oldukları ders sayısının azlığından ve bu derslerin onları özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere uygulama yapmaya hazırlamada yeterli olmadığından söz edilebilir. Bu durum öğretmen adaylarının ileride özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle destek eğitim odasında yapacakları uygulamalar bağlamında desteklenmeleri gerektiğini ön plana çıkarmaktadır.

Başvuru
Projenin yaygın etkisinin hedeflerine ulaşabilmesi için belirlenen farklı bölge ve şehirlerden katılıma dikkat edilecektir. Bu kontenjanların yarısı bayan diğer yarısı erkek (3. ve 4. sınıfta öğrenimine devam eden fen bilgisi) öğretmen adayından oluşacaktır. Proje katılımı gönüllülük esasına dayalı olup, projenin web sitesi (http://fenbilimleri.trabzon.edu.tr/) üzerinden bireysel başvuru yapmaları istenecektir. Başvuru sayısıyla doğru orantılı olarak 24 asil 24 yedek olmak üzere toplam 48 kişilik katılımcı listeleri hazırlanacak; asıl listedeki öğretmen adaylarından projeye katılamama durumu olanların yerine yedek listedeki adaylar davet edilecektir.

Listelerin oluşturulmasında ise;
Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma
Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak
Ağırlıklı Not Ortalaması
Katılım isteğini gerekçelendirme ölçütleri temel alınacaktır.

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

Exit mobile version