Fen Başarısı Nasıl Artırılır?

Fen Başarısı
Fen Başarısı

Eğitimin temel amacı bireyleri yaşama hazırlamak ve günlük yaşamdaki olaylara anlam vermelerini sağlamaktır.Bu gibi önemli amaçların yerine getirilmesinde fen önemli bir yere sahiptir.Fen günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır.Yaşadığımız dünyadaki birçok şey fenle ilgilidir.Yaşamın başlangıcından itibaren fen insanlar için yaşamın devamlılığında inkar edemediğimiz bir gerçek halini almıştır.İnsanlar tüm çağlarda fenle ilgilenmişler ve fene ihtiyaç duymuşlardır.

Toplum ve çevre kalkınması fen dersi ile temellendirilmektedir.Fen dersinde çocuklar doğal dünyayı anlayıp anlamlandırmaktadırlar.Fenin sadece kitapta kalan bilgi değil günlük yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır.Aksi durumda öğrenci sadece kavram olarak feni ezber olarak öğrenmiş olur.Amaç bu kavramları günlük yaşamda karşılaşılan olaylarla ilişkilendirilerek öğrencinin bu kavramları unutmayacak düzeye gelmesi amaçlanmaktadır.Öğretmenler bu süreçte öğrenciye rehber olarak fen kavramlarının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.Bireylerin öğrendikleri bilgileri teoriden pratiğe dönüştürülerek başarının da maksimum düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır.
Fen okuryazarlığı günlük hayatı kolaylaştırmakla birlikte yaşadığımız yüzyılın da bir gereğidir.Bireyler gerek deney gerekse gözlem gibi yollarla doğal dünyayı anlamlandırmaya çalışmaktadırlar.Böylece teorideki bilgiler pratiğe dönüştürülerek amaca ulaşılmış olur.Fen dersleri ile öğrencilere sadece derslerde kullanabilecekleri bilgiler değil aynı zamanda günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlere mantıklı ve yapıcı çözümler üretmeleri için beceriler de kazandırılmaya çalışılmaktadır.

fen
fen

 

Fen bilimleri eğitiminde özellikle kavram öğreniminde bu kavramların günlük yaşamda karşımıza çıkan kavramlar olması fen öğretiminin önemini açıkça göstermektedir.Ayrıca öğrenci motivasyonunu sağlamada bu kavramların anlamlı öğrenilmesi ve kalıcı olması önemlidir.Öğrencilerin fen derslerine ilgi ve tutumları olumlu yönde değiştirilerek öğrenci motivasyonlarının sağlanmasında etkinli olmaktadır.