Felsefenin Sınırları Deneme Yarışması

Felsefenin Sınırları Deneme Yarışması

ANTALYA ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

FELSEFENİN SINIRLARI DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Bu yarışmanın amacı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini yaratıcı yazmaya ve felsefi düşünmeye teşvik etmek ve felsefenin öğrenciler tarafından daha yakından tanınıp sevilmesini sağlamaktır.

KONU: İnsanoğlunun var oluşundan bu yana hayatının içinde yer alan felsefenin ve felsefi düşünmenin sınırları var mıdır sorusu üzerine argüman geliştirmeleri beklenmektedir.

HEDEF KİTLE: Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri

DÜZENLEYEN: Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Kulübü

KATILIM ŞARTLARI:

· Yarışma Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrenim gören bütün öğrencilere açıktır.

· Yarışmacılar, yarışmaya deneme türünde eserleriyle katılabilirler.

· Yarışma dili Türkçedir.

· Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.

· Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

· Gönderilerin eserlerin arka yüzlerinde yarışmacının adı-soyadı, sınıfı, iletişim bilgileri bulunmalıdır. Eserlerin ön yüzünde yarışmacının kimliğini açık edecek herhangi bir işaret, sembol yer almamalıdır.

· Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması, daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir.

· Yarışma için gönderilen eser, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

a- Beyaz çizgisiz dosya kağıdına (arka yüzü kullanılmayacaktır) üç sayfayı geçmeyecek şekilde öğrencinin kendi el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalem ile okunaklı olarak yazılacaktır.

b- Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile bilgisayarda yazılmış eserin A-4 boyutunda çıktısı alınacaktır.

· Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· Yarışmaya katılan kişiler, şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır.

· Eserler “özgünlük, yazım noktalama, Türkçenin etkili kullanımı, argüman geliştirme, felsefi düşünme yöntemine uygunluk” ölçütleri ile her ölçüt 20’şer puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 20.11.2018
Sonuçların Açıklanması: 28.11.2018
Ödül Töreni: 29.11.2018

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü 200 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 150 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 100 Türk Lirası