“Felsefe Dedektifleri” e-Twinning Projesi

Felsefe yapmak hakikate giden yolda düşünsel bir arayış içinde olmaktır. Bu proje ile amacımız öğrencilerimizin yaşamları üzerinde düşünmeleri, verili olanla yetinmeyip arkasındaki gerçeklikleri araştırmaları, hakikate ulaşma çabasıyla bir nevi dedektiflik yapmalarını sağlamaktır.

Bu amaçla on Bilim Sanat Merkezinin katılımıyla 7-11 yaş grubuna yönelik  “Felsefe Dedektifleri” adında e-Twinning projesi oluşturulmuştur. Bandırma Bilim Sanat Merkezi, Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi, Elazığ Bilim Sanat Merkezi, Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi, Rotary Kulubü Bilim Sanat Merkezi, Manisa Bilim Sanat Merkezi, Melikgazi Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi, İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi; Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi kuruculuğunda             e-Twinning projesi oluşturulmuştur.12 min

Açık, kapsayıcı ve çoğulcu bir toplumda barış içerisinde yaşama arzusunun gerçekleşmesi, nitelikli düşünme ve yargıda bulunma becerisine sahip bireylerin varlığıyla mümkündür. Bu bireylerin yetiştirilmesi konusunda eğitime büyük rol düşmektedir. Projemizde kullanacağımız yöntem olan Çocuklar için Felsefe, felsefi soruşturma yapma etkinliğini eğitim alanına taşıyarak söz konusu becerilerin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir öğretim yöntemidir.

Felsefe dedektifleri projemizde “Felsefe Yapmak” hem amaç hem de araç olarak kullanılacaktır. Felsefe yapmak bir amaçtır. Çünkü, bazı bilişsel ve sosyal becerilerin (eleştirel, yaratıcı, iş birliğine dayalı, özen gösteren düşünme) kazanımını sağlar. Diğer yandan felsefe yapmak bir araçtır. Çünkü bazı felsefi soruları, kavramları ve tartışmaları daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Başka bir deyişle, birincil hedefimiz felsefe yapmayı öğretmek, ikincil hedefimiz felsefe yaparken kaçınılmaz olarak bahsi geçen felsefe içeriğini öğretmektir. 
Projemiz öğrencilerde, toplumsal düzeyde var olan durumu fark etme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, insanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini fark ettirme hedeflerini taşımaktadır.

On Bilim Sanat Merkezinin felsefe öğretmenleriyle “Felsefe Dedektifleri” e-Twinning projesinin ilk çevrimiçi toplantısı gerçekleştirilmiştir.11 1