FEAD 1. Lisansüstü Yaz Okulu

FEAD 1. Lisansüstü Yaz Okulu için;

Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2013

Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde, FEAD lisansüstü okulu “Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar ve İstatistik Uygulamaları” başlığında 23-29 Haziran 2013 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecektir. Program, genç araştırmacılara fen eğitimi alanındaki güncel gelişmelerin aktarılmasını ve yaygın kullanılan istatistik tekniklerin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, parametrik testlere yer verilecek, istatistik konuları eğitim araştırmalarında
kullanılan farklı paket programlar ile de uygulamalı olarak ele alınacaktır.

FEAD 1. Lisansüstü Yaz Okulu hakkında ayrıntılı bilgiye

adresinden ulaşabilirsiniz.

Lisansüstü öğrenime devam eden genç araştırmacılarımızı, yaz okulunda görmeyi diliyoruz.

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

FEAD Başkanı