Fazilet Eğitim Kurumları’nın Sefer Ekşi 3. Kültür ve Sanat Ödülleri

Son Başvuru: 31 Ocak 2014

İLİM ve FAZİLET VAKFI

3. SEFER EKŞİ KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Yarışmanın amacı:

Bu yarışma, köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini sağlamak, Türk dilini tüm anlatım olanaklarıyla kullanmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışmanın konusu:

Türk kültür ve ahlâkı.

Katılım şartları:

1. Yarışmaya İlim ve Fazilet Vakfı Yönetici ve üyeleri ile Sefer Ekşi aile bireyleri ve onların 1. dereceden yakınları; Seçici Kurul üyeleri ve onların 1. dereceden yakınları katılamazlar. Bunların dışında, her yaştan ve her meslekten (öğretmen ve lise düzeyindeki öğrenciler dahil) Türkiye içinden ve dışından dileyen amatör ve profesyonel yazar yarışmaya katılabilir.

2. Katılan eserin daha önce basılmamış ve herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

3. Her yazar ancak bir (1) eserle yarışmaya katılabilir.

4. Yarışmaya katılan eserler en fazla beş (5) sayfa A4 uzunluğunda (Arial, 10 punto, 1 satır aralık) ile yazılacak, sayfalar normal kenar boşluklarına sahip olacak (her yön 2,5 cm), paragraf araları 1 satır ve herhangi bir kapak yapılmadan Yarışma Sekreterliği’ne yollanacaktır.

5. Yarışmacılar eserlerini CD’ye kopyalayıp, kopyayı taşıyan CD ile birlikte 5 kopya halinde A4 çıktısını alıp A4 boyutundaki zarfa koyacaklar, sıkıca yapıştırıp, zarfın SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. Zarfın üzerinde kesinlikle gerçek ad ve soyad belirtilmeyecektir.

6. Yarışmacılar ayrı bir sayfaya kendi ad ve soyadları ile özgeçmişlerini, adres ve telefonlarını, e-mail adreslerini yazıp, “SEFER EKŞİ ÖYKÜ YARIŞMASININ TÜM ŞARTLARINI KABUL EDİYORUM” yazarak imzalayacaklardır.

7. Son olarak, yarışmacılar, eserlerini koydukları A4 zarf ile özgeçmişlerinin yer aldığı belgeyi A3 boyutundaki zarfa koyarak;

“FAZİLET EĞİTİM KURUMLARI – Selami Ali Mah. Katip Çelebi Sokak, Fazilet Çıkmazı ÜSKÜDAR-İSTANBUL” adresine KARGO ile göndereceklerdir.

8. Posta ya da kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.

9. İnternet yoluyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir!

10. Yarışmada ödül alan eserler kurum tarafından hazırlanacak broşür, web sayfası, kitap ve dergilerde tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir.

11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

12. Katılımcı, dereceye giren ya da “yayınlanmaya değer bulunan” eserinin FAZİLET EĞİTİM KURUMLARI tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Fazilet Eğitim Kurumları’na verdiğini kabul eder.

13. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Fazilet Eğitim Kurumları, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

14. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

15. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Ocak 2014’tür. Yarışma sonuçları 10 Mart 2014 tarihinde ilan edilecek, ödül töreni 18 Mart 2014 Salı günü Üsküdar kampüsümüzde yapılacak ve ödüller sahiplerine verilecektir.

16. Akademisyenlerden ve profesyonel yazarlardan oluşan Seçici Kurul üyelerinin adları , spekülasyona meydan vermemek için gizli tutulmuştur.

Ödüller

*Birinciye – 2.500 TL

*İkinciye – 1.500 TL

*Üçüncüye – 1.000 TL

*Mansiyonlar: 500 TL ( 6 adet)

Bilgi İçin:

Tahir Yüksel – Fazilet Eğitim Kurumları

0505 348 26 52

e-posta: vakifodul@gmail.com

http://www.ilimfaziletvakfi.org.tr/