Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Ortaokullar Arası 3. Matematik Olimpiyatı

Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Ortaokullar Arası 3. Matematik Olimpiyatı

FATSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜHİMAYESİNDE CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ
KOORDİNESİNDE 3.SÜGERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN
ORTAOKULLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurum
Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Yarışmanın Amacı
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, ortaokul çağındaki öğrencilerin Matematik dersine olan ilgisini artırmak, olimpiyatlara olan bakış açısını olumlu yönde değiştirmek, öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okullar arasında başarı standartlarını yükseltmek, öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla, barış içinde yarışmaya teşvik etmektir.

Hedef Kitle
Yarışmaya Fatsa ilçesindeki ortaokulların 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.(Okullar isterse5,6,7. Sınıftan öğrencilerle de yarışmaya katılabilirler.)

Katılım Şartları ve Başvuru Yöntemi
1.Yarışmaya her okul 3 asil ve 2 yedek öğrenci ile başvuracak ve yarışmada her okulu üç öğrenci temsil edecektir. Asil öğrencilerden biri mazereti sebebiyle katılamayacak olursa yedek öğrenci sınava katılacaktır.
2.Öğrencilerden veli izin belgesi alınacak, veli izin belgeleri okullarında bulundurulacaktır.
2. Her okul Ek 1 belgesini doldurarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 6Nisan 2018Cuma gününe kadar teslim edecektir.

Sınav Yöntemi
Matematik Olimpiyatısınavı, test (çoktan seçmeli) sorularından oluşacak ve tek oturumda gerçekleşecektir.Öğrencilere 3 bölümden oluşan 30 soru sorulacak ve süre 80dakikaolacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri
Sınav 18 Nisan 2018Çarşambagünü saat 09.30’da Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin en az yarım saat önceden danışman öğretmenleriyle okulda bulunması gerekmektedir.

Sınavın Değerlendirme Yöntemi
Sınavda bireysel ve okul bazında 2 farklı değerlendirme yapılacaktır.
Sınav 10‘ar soruluk üç bölüm halinde değerlendirilecektir. Her öğrencinin her bölüm için doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak netleri hesaplanacaktır. Her bir net için; birinci bölümde 1,2puan, ikinci bölümde 1,3 puan ve üçüncü bölümde 1,5 puan verilecektir.Bu şekilde en yüksek puan alan öğrenciden en düşük puan alan öğrenciye kadar sıralama yapılacaktır.Okul sıralaması yapılırken her okuldan yarışmaya katılacak 3 öğrencinin toplam puanı hesaplanacak ve bu puanlara göre okulların başarı sırası elde edilecektir.

Bireysel ve Okul puanları hesaplanırken eşitlik olması durumunda sırasıyla aşağıdaki maddeler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

En az yanlışı olan öğrenci ( toplamda en az yanlışı olan okul) öncelikli kabul edilecektir.
En son sorudan puan alan öğrenci ( en son sorudan alınan puanların toplamı fazla olan okul) öncelikli kabul edilecektir. Eşitliğin devam etmesi durumunda bir önceki soruya bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Yine eşitlik bozulmazsa bu şekilde ilk soruya kadar devam edilir. Bu durumda da eşitlik devam ederse yaşı küçük olan öğrenci (yaş ortalaması en küçük olan okul) öncelikli kabul edilecektir.

NOT: Sonuçlar 100’lük sisteme çevrilerek ilan edilecektir.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Sonuçlar sınav günü saat 13.30’dadüzenlenecek ödül töreniyle ilan edilecektir.

Diğer Hususlar
Sınav 09.30’da başlayacak, 10.50’de sona erecektir. Tüm katılımcılara saat:11.30’da okulumuzda yemek verilecek, saat 13.30’da ödül töreni gerçekleştirilecektir. Tüm öğrencilere katılım belgesi ve sürpriz hediyeler verilecektir.

ÖDÜLLER

BİREYSEL SIRALAMA

  Öğrenci için Öğretmen İçin Okulu İçin
1. lik Ödülü Çeyrek altın Katılım Belgesi Plaket
2. lik Ödülü Gram altın Katılım Belgesi Plaket
3. lük Ödülü Gram altın Katılım Belgesi Plaket
4. lük Ödülü 100 tl Katılım Belgesi Plaket
5. lik Ödülü 100 tl Katılım Belgesi Plaket
6. lık Ödülü Çeşitli hediyeler Katılım Belgesi
7. lik Ödülü Çeşitli hediyeler Katılım Belgesi
8. lik Ödülü Çeşitli hediyeler Katılım Belgesi
9. luk Ödülü Çeşitli hediyeler Katılım Belgesi
10. luk Ödülü Çeşitli hediyeler Katılım Belgesi

 

SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanını ve onaylı öğrenci belgesini yanlarında getirmek zorundadırlar.
b) Sınav günü öğle yemeği okulumuz tarafından verilecektir.
c) Sorular okulumuz matematik zümresi tarafından hazırlanacak ve çoğaltılarak muhafaza edilecektir.
d) Sınav sonucuna itiraz aynı gün içinde okul idaresine dilekçe ile yapılabilecek, yapılacak itirazlar jüri tarafından değerlendirilip aynı gün karara bağlanacaktır. Jüri kararı kesindir.

*Organizasyon heyeti yarışma öncesinde okullara duyurmak şartıyla organizasyonda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ORGANİZASYON HEYETİ:
İlçe MEM Müdürü : Saygın ATİNKAYA
İlçe MEM Şube Müdürü:Ramazan AKYOL
Okul Müdürü : Yüksel ACAR
Müdür Başyardımcısı: Abdullah YÜKSEL
Müdür Yardımcısı: Yılmaz ÖZCAN

Koordinatör Öğretmenler
İrfan KÖMÜR Matematik Öğretmeni
Murat ÖZDEMİR: Matematik Öğretmeni
Orhan ŞİMŞEK: Matematik Öğretmeni
Mehmet YILMAZ: Matematik Öğretmeni

YARIŞMA JÜRİSİ
Yılmaz ÖZCAN: Edebiyat Öğretmeni
İrfan KÖMÜR: Matematik Öğretmeni
Murat ÖZDEMİR: Matematik Öğretmeni
Orhan ŞİMŞEK : Matematik Öğretmeni
Mehmet YILMAZ : Matematik Öğretmeni

ADRES:Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi
Fatih Mahallesi Yahya Kemal Sokak No:20 Fatsa/ORDU

İLETİŞİM
Tel :4524239458
Fax :4524237324
E-Posta: 757971@meb.k12.tr

Başvuru Formu için Tıklayınız