Fatma-Nuri Erkan BİLSEM 3.Zeka Oyunları Yarışması

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi 3.Zeka Oyunları Yarışması

RİZE BİLSEM 3. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Madde 1. Bu şartname Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan
“RİZE BİLSEM 3. ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI” nın şartlarını, başvuru şeklini,
ödüllerini, yarışma programına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Madde 2. Yarışmayı, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rize Belediyesi işbirliğinde FatmaNuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi yönetici ve öğretmenlerinden oluşturulan yürütme
komisyonu organize edecektir.

Madde 3. Yarışmanın amacı; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, MEB
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde öğrenciler
arasındaki dostluk, arkadaşlık ve yarışma duygularını desteklemek, zihinsel kapasitelerini
artırarak yetenek ve becerilerini sergileme fırsatı sunmaktır. Yarışma ile öğrencilerin hayal
gücünün ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi; algılama, muhakeme becerisi, dikkat
ve konsantrasyonlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca yapılacak yarışmada her bir kategoride il birincisi olan öğrenciler, Bursa İl Millî
Eğitim Müdürlüğü, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları
Federasyonu iş birliğiyle 27-28 Nisan 2019’da Bursa’da düzenlenecek ”Türkiye Akıl ve Zekâ
Oyunları Turnuvası” nda temsil etmeye hak kazanacaktır. Dereceye giren öğrencilerden ulusal
yarışmaya katılmak istememeleri durumunda sıralamadaki öğrencilere teklif götürülecektir.

Madde 4. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yarışma ile öğrencilerin yetenek ve zihinsel
becerilerini sergilemeleri sağlanacaktır.

Madde 5. Yarışma, Rize ilindeki tüm resmi/özel ilkokul ve ortaokullarda okuyan 09-14 yaş
aralığındaki öğrencileri kapsamaktadır. Tüm oyunlar hakkında ayrıntılı kurallar ve oyunların
oynanma şekilleri şartname ekinde yer almaktadır.

Madde 6. Katılım için, http://rize.meb.gov.tr/rista adresinde yer alan 3.Zekâ Oyunları
Yarışması Başvuru Formu’nun okul şifreleriyle giriş yapılarak doldurulması gerekmektedir.
İlkokul ve ortaokul bir arada olan kurumlar RİSTA girişlerini ayrı yapacaklardır.

Madde 7. Başvurular 02.01.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Okullar
yarışmak istedikleri kategorilere katılabileceklerdir. Bütün kategorilere katılmak zorunlu
değildir. Okullar her kategori için farklı öğrenciler olmak üzere en fazla iki öğrenciyle
katılım sağlayacaklardır.

Madde 8. Mangala yarışması 12.03.2019 tarihinde Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat
Merkezinde saat 13.30’da başlayacaktır. Yarışmaya katılan öğrenciler ve refakat edecek
öğretmenlerin aynı gün en geç 13.00’da kurumda olmaları gerekmektedir.
Q-Bitz yarışması 14.03.2019 tarihinde Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde saat
13.30’da başlayacaktır. Yarışmaya katılan öğrenciler ve refakat edecek öğretmenlerin aynı
gün en geç 13.00’da kurumda olmaları gerekmektedir.
Reversi yarışması 19.03.2019 tarihinde Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde saat
13.30’da başlayacaktır. Yarışmaya katılan öğrenciler ve refakat edecek öğretmenlerin aynı
gün en geç 13.00’da kurumda olmaları gerekmektedir.
Pentago yarışması 21.03.2019 tarihinde Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde saat
13.30’da başlayacaktır. Yarışmaya katılan öğrenciler ve refakat edecek öğretmenlerin aynı
gün en geç 13.00’da kurumda olmaları gerekmektedir.

Madde 9. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvuruları, danışman öğretmenler tarafından
ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır. BİLSEM’lere devam eden öğrenciler
istemeleri halinde bu kurum adına başvurularını gerçekleştirebilirler. BİLSEM’ler üzerinden
başvurusu yapılan öğrencilerin danışmanlıkları BİLSEM öğretmenlerince yürütülür.
Müsabakalar sırasında her okul öğrencileri için bir refakatçi öğretmen görevlendirmelidir.

Madde 10. Yarışmaya katılacak öğrenciler, doğum tarihlerine göre aşağıdaki kategorilerde
yarışacaklardır.

OYUN ADI YAŞ ARALIĞI
Mangala 01.01.2009 -31.12.2011
Q-Bitz (Klasik) 01.01.2009 -31.12.2011
Reversi 01.01.2006 – 31.12.2008
Pentago 01.01.2006 – 31.12.2008

Toplamda 4 kategoride yapılacak olan müsabakalara sadece oyunların karşısında belirtilen yaş aralığında olan öğrenciler katılabileceklerdir.

Madde 11. Rize Bilsem 3. Zekâ Oyunları Yarışmasının uygulama basamakları aşağıdaki
gibidir:

1) Q- Bitz oyunu için okullarını temsilen yarışmaya katılacak tüm öğrenciler kendi
kategorilerinde yarışma günü yapılacak olan kura ile eşleştirileceklerdir. Mangala, Reversi ve
Pentago oyununda eşleştirme programı olarak Swiss Manager Unicode kullanılacaktır.

2) 01.01.2009- 31.12.2011 tarihleri arasında doğan sporcular 2 ayrı kategoriden sadece bir
tanesine katılabilirler. Turnuva oyunları olarak Mangala ve Q-Bitz oyunları belirlenmiştir.
Oyunların oynama şekli ve şartnameleri ttps://www.tazof.org.tr adresinden incelenebilir.

3) 01.01.2006- 31.12.2008 tarihleri arasında doğan sporcular 2 ayrı kategoriden sadece bir
tanesine katılabilirler. Turnuva oyunları olarak Reversi ve Pentago oyunları belirlenmiştir.
Oyunların oynama şekli ve şartnameleri ttps://www.tazof.org.tr adresinden incelenebilir.

4) Müsabakaların tamamı Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacaktır.
Müsabakalarda kullanılacak oyunların tamamı Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
tarafından temin edilecektir.

5) Müsabakalara Rize ilindeki tüm resmi/ özel ilk ve ortaokullar katılabilir.

6) Ödül töreni, yarışmalarda final müsabakalarının bitiminden sonra yapılacaktır.

7) Tüm müsabakalar bireysel olup takım yarışması yapılmayacaktır.

Madde 12. Müsabakalara zamanında katılım sağlanması önemlidir.

Madde 13. Her kategoride dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir:
BİRİNCİ : Madalya + Hediye Çeki
İKİNCİ : Madalya + Hediye Çeki
ÜÇÜNCÜ : Madalya + Hediye Çeki
Ayrıca yarışmaya katılan ve dereceye giremeyen tüm öğrencilere Katılım Belgesi verilecektir.

Madde 14. Etkinliklere katılan tüm öğretmen ve öğrenciler yukarıda belirtilen maddeleri
kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM
Fatma- Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
Adres : Engindere Mah. Menderes Bulvarı No:175 Merkez/RİZE
Telefon : 0464 226 16 74
Faks : 0464 226 16 74
Web Adresi : http://fatmanurierkanbilsem.meb.k12.tr
e-posta : rizebilsem@gmail.com