Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi İlanı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi alınacaktır

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm/ana bilim dalına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Bölüm Ana Bilim Dalı Unvan Kontenjan
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doç. Dr. 1
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru dilekçesi ve 3 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı örneği
CV (YÖK şablonuna uygun olmalıdır. Örneği Personel Daire Başkanlığından temin edilebilir.)
Doçentlik Belgesi ve diğer diplomalar
Yayın listesi
CV’de yer alan bilimsel yayınların fotokopileri ve kitapları içeren 5 adet dosya
Puantaj tablosu (Fatih Üniversitesi İİBF Dekanlığından temin edilebilir.)
Adayların, aşağıdaki belgelerle birlikte Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2013
Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2013

İletişim

Fatih Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (F Blok), 34500 Büyükçekmece / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 8663300 / 5005
E-posta: iibf@fatih.edu.tr