FATİH SULTAN MEHMED DÖNEMİ OSMANLI DÜNYASI SEMPOZYUMU

Fatih Sultan Mehmed savaşları ve fetihleriyle 15. yüzyıl dünya siyasetine yön vermiş ve etkisi yüzyıllarca devam edecek bir rüzgâr estirmiştir. Onun zamanında, Osmanlı devleti askeri, siyasi, ilmi, ekonomik ve toplumsal açıdan bir değişim ve tekâmül dönemine girmiştir. Osmanlı tarihinde, Fatih Sultan Mehmed döneminin aydınlatılması daha sonraki gelişmelerin anlaşılmasının da anahtarı olacaktır. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi (FSM DUAM) Fatih döneminin; kullanılan kumaştan para birimine, halkın sorunlarından eğlencelerine, hayırseverlikten cimriliğe, savaştan barışa, dini hayattan gündelik yaşama, kurumlarından kanunlarına gibi birçok yönünün çalışılmasını ve tartışılmasını amaçlayan bir sempozyum serisi başlatmaktadır. Bilindiği gibi bu dönemde Osmanlı fetih hareketleri artmış ve sınırlar sürekli genişlemiştir. Özellikle İstanbul’un fethiyle Osmanlı devleti, yeni fetihler için müstesna bir yere konumlanmıştır. Sempozyum serisinin birincisinin konuları “Fatih Dönemi İdeoloji, Diplomasi, Savaş ve Fetih” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda, Fatih dönemi savaş ve fetihlerin bir süreklilik ve bütünlük içerisinde çok boyutlu incelenerek ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

– Dönemin kaynakları ışığında fetihlerde gaza ruhu

– Seferlerde ve fetihlerde diplomasi

– Sefer lojistiği

– Zaferde ve hezimette ordu

– Değişen sınırlar

– Savaş ve rekabet

– Savaş ve barış

– Fetih ve iktidar

– Savaş, teknoloji, tıp ve ölüm

– Savaş, fetih, dinler ve mezhepler

– Savaşın toplumsal etkileri ve etkileşim

– Eğlence ve savaş

– Savaşlarda taktik ve stratejisi

– Fetih sonrası imar ve iskân

– Edebi ve tarihi metinlerde savaş ve fetih

– Yüzyıllar boyunca savaş, fetih ve Fatih imgesi

– Sinema-Tv, sosyal ve görsel medyada savaş, fetih ve Fatih algısı

* Sunulan tebliğler kitap olarak yayımlanacaktır.

* Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

12 – 13 Nisan 2019

https://osmanlidunyasi.fsm.edu.tr