FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Kabul Edilen Bildiriler

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Kabul Edilen Bildiriler

KODLAMA, KOD EĞİTİMİ

Ali BATTAL
3B SANAL DÜNYALARDA PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİ AMAÇLAYAN EĞİTİM İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Aysel GÖKÇE
ARDUINO TABANLI PROJELER HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Dilek BULDU
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK MİKROSKOBİK CANLILARIN GÖZLEMİ VE TESPİTİ

Erdal DELEBE
KODLAMA EĞİTİMİNDE MATERYAL KULLANIMI

Eyüp YILMAZ
BİRLİKTE KODLAYALIM VE WEB 2.0 ARAÇLARINI TANIYALIM

Fatma TAŞTAN AKDAĞ
FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK-KODLAMA UYGULAMALARINI STEM DİSİPLİNLERİ İLE İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ

Fevzi BAŞAL
PROGRAMLAMA METAFORLARI

Gül BAYRAK
PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNDE BİREYSEL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ

Hikmet TUTAYSALGIR
GÖRME ENGELLİLER İÇİN KODLAMA MATERYALİ “KODLA GÖR”

Mürsel TAŞÇI
OKULÖNCESİNDE BİLGİSAYARSIZ KODLAMA EĞİTİMİ İÇİN “İLK ALGORİTMAM” ÖĞRETİM MATERYALİNİN UYGULANMASI

Olgun SADIK
BİLGİSAYAR BİLİMİ EĞİTİMİNDE YÖNETİCİLER VE AİLELERİN ROLÜ

Rıza SALAR
ARDUINO TEMELLİ KODLAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Şule ŞENOL
SINIF ÖĞRETMENLERİ KODLAMA EĞİTİMİ VEREBİLİR Mİ?

Yusuf İslam
GÜNEŞ ROBOTİK KODLAMA ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KODLAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARINA VE ÖĞRENCİ YAŞANTILARINA ETKİSİ

GELECEĞİN TEKNOLOJİK SINIFLARI
Abdurrahman YILDIRIM
ORTAOKUL 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SANAL NESNELERLE DESTEKLENMİŞ SINIF ORTAMININ ÖĞRENCİLERİN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Asuman FIRAT
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: “İNOVASYON ODAKLI OKUL PROJESİ”

Ali AHMADİ
Quality improvement of interactive e-learning environments based on reinforcement models by use of learning automata

Fatma AVCI
TEKNOLOJİ İLE KAYNAŞIK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARI KONUSUNDA EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİ

Lale TORAMAN
OKULLARDA MODERN TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI VE GELECEĞİN TEKNOLOJİK SINIFLARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mehmet Akif BİRCAN
OKUL MÜDÜRLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN GELECEĞİN OKULLARI VE OKUL YÖNETİCİLERİ

OYUN TABANLI ÖĞRENME, OYUNLAŞTIRMA
Ayden KAHRAMAN
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİNDE GAMIFICATION UYGULAMASI OLARAK CLASSDOJO KULLANIMI

Ayşe USLUER GÜL
HOK-US İLE BEN DE YAZARIM

Mustafa Kemal AVCI
DITLAT OYUNU İLE EŞ-ZIT ANLAMLI KELİMELERİN ÖĞRETİMİ

Özge GİRAY
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

Sezin YÜKSEL
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİNDE OYUN TABANLI ÖĞRENME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Suat ŞAHİN
OYUN TABANLI ÖĞRENMEDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM; KRİPTORYANTİRİNG

Turan CİNKILIÇ
SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI: BAYRAĞI YAKALA (CTF-CAPTURE THE FLAG) YARIŞMASI ÖRNEĞİ

EĞİTİMDE MOBİL ÖĞRENME
saf VAROL
PROTECTING THE PRIVACY OF INFORMATION ON MOBILE DEVICES (CELL PHONES)

Ayşe ARSLAN
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Ümmüye Nur TÜZÜN
MOBİL ARGÜMANTASYON İLE ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERE ADLİ BİLİMLER ÖĞRETİMİ

Fatih GACANOĞLU
ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİNE YÖNELİK EBA İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mohsen HAJİ ZEİNOLABEDİNİ
Factors Affecting the Use of Mobile Learning in Higher Education: An Iranian Context

Mustafa ERGUN
ATOM MODELLERİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

Şengül SARIKAYA GACANOĞLU
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN KİMYA, FİZİK VE BİYOLOJİ DERSLERİNDE EBA DERS İÇERİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tolgay KARANFİLLER
ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BASAMAKLANDIRILMIŞ YÖNTEMLE MOBİL UYGULAMA TASARIMI

Uğur YILMAZ
QR KOD UYGULAMASI VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ATLETİZM UYGULAMASI

E-İÇERİK GELİŞTİRME
Canan NAKİBOĞLU
12. SINIF KİMYA DERSİ «KİMYA VE ELEKTRİK» ÜNİTESİ EBA SIRALI ANLATIM VİDEOLARININ KİMYANIN ÜÇLÜ GÖSTERİMİ AÇISINDAN ANALİZİ

Etem DURSUN
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KULLANIMININ FEN BİLİMLERİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ

Faruk EKİZ
BİLGİSAYAR TABANLI DİNAMİK MATEMATİK SORU ÜRETİMİ, E-İÇERİK OLARAK KULLANIMI

Özlem AKSU
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN DERSLERİNDE E-İÇERİK KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Saliha Handan ILIC
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DERS KİTAPLARININ ETKİLEŞİMLİ KİTAP HALİNE GETİRİLMESİ

Sengül TEZCAN
GEOGEBRA YAZILIMI YARDIMIYLA TAM SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİNİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDE FARK ANLAMINA GÖRE MODELLEMESİ ÖRNEĞİ

Sibel TÜRK
ARTIRILMIŞ MATEMATİK: ÇOKGENLERİN SERÜVENİ

ÜÇ BOYUTLU TEKNOLOJİLER
Ebru TURAN GÜNTEPE
ETKİLEŞİMLİ HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ İLE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YÖNELİK ÖĞRETİM MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bekir EKİCİ
FİZİK EĞİTİMİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ KULLANILMASI

İbrahim ENES ÖNER
3 BOYUTLU YAZICILARIN EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mihraç KULU
ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE BASKI TEKNOLOJİLERİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİNİN VERİLMESİ

Ramazan DURMUŞ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 3D TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMA ÇALIŞMASI

Recep UÇAN
TANILAMA TABANLI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Seçil YILDIRIM PALABIYIK
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI PLENATARIUM ETKİNLİĞİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİ İLE İLGİLİ TUTUMLARINA ETKİSİ

Serkan SAVAŞ
ETKİLEŞİMLİ TAHTALARA YÖNELİK STEREOSKOPİK 3 BOYUTLU EĞİTİM MATERYALİ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

EĞİTİMDE BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI
Ahmet ADALIER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

Duygu ÇELİK
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TEMEL BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE HASSASİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elif ŞİMŞEK
SOSYAL MEDYADA GÜVENDE MİYİZ?

Emil ÇAY
SİBER GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYANIN DOĞRU KULLANIMI ÇALIŞTAYLARI: SÜREÇ VE SONUÇLAR

Emine ERTEN
ÖZEL OKULDA ÖĞRENİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Faruk YAKARYILMAZ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIM KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIK YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hasan AVCI
OYUN BAĞIMLILIĞINI ÖNLEYİCİ GÜVENLİ İNTERNET DESTEKLİ PROBLEM ÇÖZME ODAKLI EĞİTİM

Mehmet Ali PEKTAŞ
ERGENLERDE SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİK ARAÇ TERCİHİ ÜZERİNDEN SİBER ZORBALIK ARAŞTIRMASI

Önder YILDIRIM
DİJİTAL (İNTERNET) BECERİLERİN ÖLÇME YÖNTEMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: LİTERATÜR TARAMASI

Yusuf YILDIRIM
ÇOCUK PSİKOLOGLARI VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIK TEHLİKELERİNE KARŞI ANNE BABALARA TAVSİYELERİ

Halil İbrahim KOLAN
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK YAŞAMA DÜZEYLERİ VE SİBER ZORBALIKLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Veysel Bilal ARSLANKARA
SON BEŞ YILDA YAYIMLANAN SİBER/SANAL ZORBALIK ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI: 2013-2018 YILLARI ARASI

Züleyha ÖNLÜ
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

EĞİTİMDE ETKİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMI
Fatih ŞAHİN
ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN, ÖĞRENCİLERİN DERSLERE AKTİF KATILIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Gökhan DAĞDALAN
ETKİLEŞİMLİ TAHTA: NASIL KULLANILMALI?

Hüseyin EKİNAY
FATİH PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBER ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Kubilay KILIÇLI
FATİH PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİ ARAÇLARININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Mehmet YILDIZ
FEN ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

Ömer KESKİN
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA AKILLI TAHTA KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

EĞİTİMDE ENGELSİZ BİLİŞİM
Hamza POLAT
OTİZMLİ BİREYLERE İLETİŞİM BECERİSİ KAZANDIRMAK İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ MOBİL UYGULAMALARIN TASARIM İLKELERİNİN İNCELENMESİ: LİTERATÜR TARAMASI

İbrahim ÖZKAL
GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EBA-SES BÖLÜMÜNÜ KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ: O SES EBA PROJESİ

İsmail ÇEVİKBAŞ
GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMLARINA ERİŞİM DURUMLARI

Zeynep SAĞLAM
HAFİF VE ORTA DÜZEY ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERE KODLAMA ÖĞRETİMİ ARACILIĞIYLA BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRETİLMESİ

Yücel UĞURLU
GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANARAK SINIF YÖNETİMLERİ

NESNELERİN İNTERNETİ (IoT)
Nurhayat VAROL
A REVIEW OF INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS IN TERMS OF SECURITY

STEM
Behice Nur TOPRAK
ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARININ BİLİMİN DOĞASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bilal RAMAZANOĞLU
TOFAŞ FEN LİSESİ STEM LAB (YENİLEŞİM LAB)

Burcu YAPICI
GERÇEK YAŞAM ODAKLI STEM UYGULAMALARININ SINIF DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Satı CEYLAN
STEM VE EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ

Emel BOZKURT
KAZANIM ODAKLI STEM UYGULAMALARININ BLOOM TAKSONOMİ ALANLARI GELİŞİMİNE ETKİSİ

Mahmut KÜÇÜKOĞLU
ARDUINO İLE OKULLARDA(İlk-Orta-Lise) STEM UYGULAMALARI (ArduStem)

Özgü ÖZTÜRK
İNGİLİZCE İÇİN STEM, STEM İÇİN İNGİLİZCE

Senem SÜRAL
FİZİK DERSİNİ TEMEL ALAN BİR STEM UYGULAMASI: YILDIZ SINIFLAMASI YAPAN BİR PROTOTİP

Yücel YÜCEL
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM EĞİTİMİNE KARŞI TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hülya BAL- Ezgi ULUTAN
ÜLKEMİZDEKİ STEM YAKLAŞIMLARI: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ UYGULAMALARI

E-ÖLÇME, E-DEĞERLENDİRME
Ahmet ARPACI
NÖDS (NİTELİKLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ)

Erdem BODUROĞLU
E-SINAV MERKEZLERİNE İLİŞKİN KATILIMCI GÖRÜŞLERİ: MTSK SINAVI NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet TEKDAL
GaCiTa: BULUT TABANLI BİR KLASİK MADDE VE TEST ANALİZİ YAZILIMI

Öner KAYNAKDEMİR
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE GİRİŞİMCİLİK KAZANIM VE BECERİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEĞİYLE ÖLÇÜLMESİ

Bülent KOÇAK
İNTERAKTİF PORTAL ÜZERİNDEN REKABET DEĞİL BİRLİKTE GELİŞİM

Gülden DEMİR
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK HATA ANALİZLİ ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ : ORTAOKUL RASYONEL SAYILAR KONUSU ÖRNEĞİ

ROBOTİK EĞİTİMİ
Abdullah Alper EFE
YAPAY ZEKA VE EĞİTİM 4.0 PERSPEKTİFİNDE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTİMİNE BAKIŞ

Burhan GÖKÇE
ROBOTİK VE KODLAMA UYGULAMALARI İLE BİLGİSAYAR OYUNLARININ EGZERSİZ HAREKETLERİNE ENTEGRE EDİLMESİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA: HAREKET ET SAĞLIKLI YAŞA PROJESİ

Elif ŞİMŞEK
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN ROBOTİK UYGULAMALARI İLE PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİ (eTWINBOT PROJESİ ÖRNEĞİ)

Emre KARABAKLA
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN PROGRAMLAMA BECERİLERİNİ GELİŞMESİNE YARDIMCI BİR ROBOT TASARIMI: AKILLI BÖCEK

Hüseyin YOLCU
ERZURUM “DADAŞLAR KODLUYOR” ROBOTİK KODLAMA YARIŞMASI VE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ PROJESİ

Resul BÜTÜNER
KODLAMA EĞİTİMİNDE ROBOT KULLANIMI VE TÜBİTAK 4006 PROJELERİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Volkan KILIÇ
PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE YÜRÜTÜLEN ROBOTİK UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Çağlar ATAY
KÖYE ROBOKOD GELDİ

Seval ORAK
MÜFREDATLA UYUMLU KODLAMA VE ROBOTİK DESTEKLİ İLKOKUL DÜZEYİNDE STEM + A MODEL ÇALIŞMASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİMİ
Adem BAYRAKTAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ MAKER HAREKETİYLE ELEKTRONİKTEN ROBOTİĞE TASARLAYIP ÜRETİYOR

Çağdaş MOLLAOĞLU
İZMİR BİLİŞİM GÜNLERİ

Fatih KARASU
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDEGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Sinan ÜRÜN
ÖĞRENİYORUM, ÖĞRENDİĞİMİ ÖĞRETMEK İÇİN PAYLAŞIYORUM

Süleyman ATİLLA
The Effectiveness of Experimenting on 11th Grade Students’ Achievement in Chemistry by using Technology Supported 5E Instructional Model

UZAKTAN EĞİTİM
Roghieh NOORIPOUR
Say Goodbye to the Public Speech Anxiety in Language Learning by game based-technology: Single-subject study in Tehran

Aras BOZKURT
YAPILANDIRILMIŞ VE YAPILANDIRILMAMIŞ ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ

Esra ÖZTÜRK
ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Fatih UÇAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ İÇİN FARKLI BİR ÖĞRENME PLATFORMU: “WWW.FATİHOGRETMEN.NET” UZAKTAN EĞİTİM SİTESİ

Fatma Gölpek SARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILDIĞI ÇALIŞMALARA YÖNELİK SİSTEMATİK BİR İNCELEME

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ BAŞARILI UYGULAMALAR
Aslıhan BOSTANCI
ETKİN KİMYA ÖĞRETİMİ

Berna EKEKE
MATEMATİK EĞİTİMİNDE GEOGEBRA İLE GELİŞTİRİLEN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN SINIF İÇİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Burcu YÜKSEK
OKUL ÖNCESİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR İLE DİJİTAL EĞİTİM

Emine COŞKUNTÜRK
HEYBEMDE KİTAP VAR PROJESİNİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI VE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

İsa DEMİR
ÖĞRENCİLERLE İNTERAKTİF ÖĞRETİM MATERYALİ ÜRETİM SÜRECİ (TOKAT ANDROİD STÜDYO TAKIMI PROJESİ)

Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
TÜRKİYENİN HIZLI ULAŞIM YATIRIMLARI VE MESLEK EĞİTİMİ

Mustafa Kemal KALKAN
WEB 2.0 ARAÇLARI İLE YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

Mustafa ŞEPER
KAZANIMLARDAN ÇİZGİ ROMANLARA YOLCULUK

Sakine RUZGAR
WEB 2.0 İLE DEĞERLERİMİN FARKINDAYIM

Süleyman KALE
SOSYAL OKUL PROJESİNİN EBA KULLANIMI İLİŞKİSİ İNCELEMESİ

Yunus KULAK
DERSLERDE KULLANILAN E-KİTAPLARIN LİSELİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

GÖÇ VE ACİL DURUMLARDA EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI
Burhan SEL
DEZAVANTAJLI OKULLARDA GELECEĞİN SINIFI MODELİ

DİL ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Anzılha ALTUN
WEB 2.0 İLE İNGİLİZCEYE HAYAT VER

Ayşe ZAMBAK
THE EFFECT OF TASK TYPES ON LISTENING COMPREHENSION LEVELS OF 7TH GRADE STUDENTS AT A PUBLIC SCHOOL

Beytullah ÖNCE
DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİYİ ETKİLEŞİMLİ KILMA: DEPTH OF SPACE PROJESİ ÖRNEĞİ

Emre CAN
EBA DERS MODÜLÜNDE YER ALAN TÜRKÇE DERS VİDEOLARININ 2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE UYUMU

Fitnat TAVACI
THE EFFECTIVENESS OF USING TABLET COMPUTERS in TEACHING VOCABULARY to TURKISH EFL TEENAGE STUDENTS

GÖKÇE TIRAŞ SAĞLAM
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EMOJİ KULLANIM SIKLIĞI VE EMOJİ KULLANIMININ DİLİMİZE ETKİSİ

Latif ÇOBANOĞLU
MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE SCRATCH DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Melike Hüsniye YILMAZ
DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI YOLUYLA DENEYİMSEL ÖĞRENME İLE GENÇ ÖĞRENCİLERE İNTERAKTİF İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

Mevlüt DUYAR
mBOT KULLANILARAK PROGRAMALAMA VE DİL ÖĞRETİMİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Sadık KULAKOĞLU
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

YAPAY ZEKA
Duygu ÇOKAY
ALAN SEÇİMİNDE BULANIK MANTIK KULLANIMI

Süleyman BALABAN
AÇIK UÇLU SINAV SORULARININ OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLİŞİM ETİĞİ
Furkan AYDIN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBALIKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ

Gökçen KILINÇ
OKULLARDA SİBER ZORBALIĞA VE BİLİŞİM ETİĞİNE YÖNELİK FARKINDALIK ÇALIŞMASI: “HEY ZORBA DUR BAKALIM ORADA”

Meryem Fulya GÖRHAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ETİĞİ ALGILARININ VE SOSYAL MEDYADAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

EĞİTİM VE SOSYAL MEDYA
Naeimeh Asadian ZARGAR
The Study of the Factors affecting higher education Students’ perception of educational use of social media: (The Case Study of master and PhD landscape architecture students,
Tarbiat Modares University)

Burak YILMAZSOY
EĞİTİMDE WHATSAPP SOSYAL AĞININ KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Cemal Hakan DİKMEN
EĞİTSEL BLOGLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİ

Oğuz KOÇ
SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ EĞİTİME ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN DÜŞÜNCELERİ

Recep ÜLGER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN E-PAYLAŞIM ORTAMI OLARAK KULLANDIKLARI FACEBOOK TÜRKÇE ÖĞRETMEN GRUPLARI

Yaşar ŞAHİN
DİJİTAL TEHLİKELERE KARŞI TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖĞRETİM AMAÇLI SOSYAL MEDYA PLATFORMU GELİŞTİRİLMESİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin