“Farklılığımız Zenginliğimiz, Birlikteliğimiz Geleceğimiz” Fotoğraf Yarışması

“Farklılığımız Zenginliğimiz, Birlikteliğimiz Geleceğimiz”
Fotoğraf Yarışması

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi-SİROMA” kapsamında düzenlenen “Farklılığımız Zenginliğimiz Birlikteliğimiz Geleceğimiz” fotoğraf yarışmasının amacı; toplumda Roman kültürüne ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmek; Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşama katılım durumlarına dikkat çekmek; Romanlara yönelik basmakalıp düşüncelerin de ötesine geçerek, konuyla ilgili yaklaşımları fotoğraf yoluyla ifade eden bir platform oluşturmak ve SİROMA Projesi’nin görünürlüğünü artırmaktır.

Yarışmanın konusu fotoğrafçının objektifinden Roman kültürü ve Roman vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşamdaki durumlarıdır. Fotoğrafların Roman vatandaşların günlük ve kamusal yaşam içerisindeki durumlarını ön yargıları kıracak bir bakış açısıyla yansıtmaları beklenmektedir.

18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmada birinciye 2500 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*, ikinciye 1500 Türk Lirası karşılığı hediye çeki* , üçüncüye 1000 Türk Lirası karşılığı hediye çeki* ve sergilenen fotoğraflara (En fazla 20 adet) 300 Türk Lirası karşılığı hediye çeki* verilecektir.
Profesyonel seçici kurul tarafından değerlendirilecek yarışmaya son katılım tarihi 30 Aralık 2016’dır. Yarışma katılım şartları, telif hakkı, yapıtların gönderilmesi, yarışma takvimi gibi daha detaylı bilgi aşağıdaki şartnameden edinilebilir.
* Belirtilen ödül miktarı kadar Türkiye çapındaki bir teknoloji mağazasında kullanılmak üzere hediye çeki verilecektir.

ROMANLARIN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI YERLERDE SOSYAL İÇERMENİN DESTEKLENMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ (SİROMA)

“Farklılığımız Zenginliğimiz, Birlikteliğimiz Geleceğimiz”
Faaliyet 2.1.10 Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1-KONU:
Yarışmanın konusu; fotoğrafçının objektifinden Roman kültürü ve Roman vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşamdaki durumlarıdır. Fotoğrafların Roman vatandaşların günlük ve kamusal yaşam içerisindeki durumlarını, ön yargıları kıracak bir bakış açısıyla yansıtmaları beklenmektedir.

2-AMAÇ:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Teknik Destek Projesi – SİROMA” kapsamında düzenlenen “Farklılığımız Zenginliğimiz, Birlikteliğimiz Geleceğimiz” fotoğraf yarışmasının amacı; toplumda Roman kültürüne ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmek; Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşama katılım durumlarına dikkat çekmek; Romanlara yönelik basmakalıp düşüncelerin de ötesine geçerek, konuyla ilgili yaklaşımları fotoğraf yoluyla ifade eden bir platform oluşturmak ve SİROMA Projesi’nin görünürlüğünü artırmaktır.

3-YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

4-KATILIM ŞARTLARI:
a)Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) TFSF temsilcisi ile SİROMA Projesi çalışanları, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı personeli, SİROMA Projesi operasyon Koordinasyon Birirmi Üyeleri, SİROMA teknik destek ekibi, SİROMA birim koordinatörleri ve arabulucular ile birinci derece yakınları ve TFSF kısıtlamalılar listesindeki kişiler haricinde, 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğrafçılara açıktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Her aday, en fazla (4) dört adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya başvurabilir.
Fotoğrafların konusu yukarıda açıklanan temalara uygun olmalıdır. Bahsedilen temalardan herhangi birini, herhangi bir bakış açısıyla yansıtacak tüm (Siyah-Beyaz veya Renkli) fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Keskinlik, kontrast, toz alma gibi basit müdahaleler kabul edilebilir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj yarışmaya kabul edilmez. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır ve hukuki sorumluluk katılımcının üzerindedir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

TELİF (KULLANIM) HAKKI:
Ödül ve sergilemeye değer görülen eserlerin kullanım hakları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile fotoğraf sahibine ait olacaktır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fotoğraflarla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yarışmaya katılan ve Seçici Kurul tarafından ödül veya sergileme almaya hak kazanan eserleri, fotoğrafçının ismini belirterek, kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde, kurum binasında ve ilgili muhtelif yerlerde tanıtım amaçlı kullanma ve sergileme hakkına sahip olacaktır.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sorumlu olmayacaktır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (ABKD) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Şartnamede belirtilmeyen durumlar ve olası ihtilafların çözümünde TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile TFSF YK ve Düzenleyici Kurum kararları geçerlidir.
Ödül alan eserler SİROMA Operasyonu adresinin yanısıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org ve http://www.tfsf.org.tr web adresleri ile sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2016’da Projemize ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya katılan tüm adaylar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital (Sayısal) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının çektiği 1 no’lu “Sokakların içinden” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_sokaklarin_icinden” olabilir…
Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olacak biçimde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için SİROMA Projesi sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL:
Seçici Kurul; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan birer temsilci ile dört (4) fotoğraf sanatçısından oluşacaktır. İsimler daha sonra belirlenecektir.

Seçici Kurul, en az beş üyenin katılımı ile toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi: Engin ÇALIŞIR

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü 2500 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*
İkincilik Ödülü 1500 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*
Üçüncülük Ödülü 1000 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*
Sergileme (En fazla 20 adet) 300 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*

*Belirtilen ödül miktarı kadar Türkiye çapındaki bir teknoloji mağazasında kullanılmak üzere hediye çeki verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 30 Aralık 2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 2017 Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleştirilecek
Sonuç Bildirim Tarihi : 2017 Ocak ayı sonunda açıklanacaktır.

Yarışma sonuçları ile http://www.tfsf.org.tr ve web sitelerinden açıklanacak; ödüle layık görülen adaylara ise bizzat haber verilecektir.
Ödül töreni Proje tarafından belirlenecek bir tarihte Ankara’da gerçekleştirilecektir. Dereceye girenlerle iletişim Proje tarafından sağlanacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Sorumlu Kişi : Emel ESEN ALTUN – Operasyon İletişim Uzmanı
E-posta : emel.esen@siromatr.net
Telefon : (0312) 287 71 50-51-52

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2017-014) numara ile onaylanmıştır.