Farklılığımız güzelliğimizdir. Our difference is our beauty

Yüksel Bahadır Alaylı Bilsem öğrencileri ve danışman öğretmenleri Eda K. ile beraber yürüttükleri proje sona eriyor.

Projenkn amaclari arasinda;bazi sartlar farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşamalarını gerektirmektedir. Uyum içinde yaşamak için de farklılıklara saygı duymak gerektirmektedir.Projemizin amacı, kalıplaşmış tutumları yıkıp olumsuz tutum geliştirmelerin önlenmesine, olumlu davranışlara yönlendirilmesine, farklılılıklar da bile güzelliklerin olduğunun farkedilebilmesine katkı sağlamaktır.

Proje sonunda öğrenciler farklılıklari farketmeyi,bu farklılıklara saygı göstereceklerini anladılar.