Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı Hazırlama

Programın Amacı Nedir?
Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri (duyuşsal, bilişsel, psiko-sosyal gibi), eğitimsel yaklaşımları, öğretmenleri gibi birçok konuda artık eğitimcilerimiz ve ailelerimiz yeterince bilgi sahibi olmuşlardır. Şimdi asıl önemli olan bu çocukların eğitimlerinin nasıl farklılaştırılarak onların gelişimlerinin en üst düzeyde olmasını sağlamaktır. İşte bu sertifika programı ebeveyn ve eğitimcilerin çocuklarının bireysel farklılıklarını belirlemeyi, bu bireysel farklılıklara yönelik dersleri nasıl farklılaştırarak öğreteceklerini alandaki (Renzulli, Maker, Wood gibi) uzmanların modellerinden örneklerle ve uygulamalı olarak görmelerini sağlayacaktır.

Bu eğitimde sayesinde;
– Zeka, üstün zeka kuramları ve zeka testleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
– Katılımcılar 21 farklılaştırılmış öğretim stratejisi ve 10 müfredat farklılaştırma modeline uygun olarak öğretim tasarımı hazırlayabileceklerdir.
– Öğretim tasarımlarına uygun etkinliklerin nasıl olması gerektiğini özümseyecek olan katılımcılar, üstün yeteneklilere yönelik olması gereken eğitim hakkında önemli bir yeterliliğe sahip olabileceklerdir.
– Bu eğitim sayesinde, katılımcılar kendi kurumlarında destek eğitim odalarında üstün yetenekli öğrencilere yönelik programlar hazırlayabilecek ve programları hazırlayacak öğretmenlere koordinatörlük yapabileceklerdir.
– Özel ilkokul, ortaokul ve liselerde sadece üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği sınıflar oluşturulduğunda, bu sınıftaki öğrencilerin eğitimlerine yönelik seçmeli dersler ile ilgili farklılaştırılmış müfredat hazırlayabileceklerdir.
– Özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarını (ilgi, öğrenme stili, hazırbulunuşluk vs.) belirleyecek araçları kullanabilecek ya da kendileri geliştirebileceklerdir.
– Özel yetenekli öğrencilere yönelik Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı hazırlayabileceklerdir.
– Özel yeteneklilerin eğitiminde gelişmiş ülkelerde kullanılan öğretim tekniklerinden bazılarını (Hamburger modeli, Dagwood Modeli, Discover Problem Matris, Taba Stratejileri gibi)
– Ülkemize has üstün yetenekliler eğitimine yönelik müfredat modelleri olan ÜYEP (Sak, 2010) ve ÜYÜKEP (Tortop, 2013) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilecekledir.

Kimler için / Kimler Katılmalı?
Devlet ve özel okullarda görev yapan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, her branştan öğretmen (rehber öğretmenler, anaokulu öğretmenleri de), eğitim fakültelerini bitirmiş öğretmen adayları, eğitim fakültelerinde 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğretmen adayları, üstün yetenekliler eğitimi alanında çalışan ya da çalışmak isteyen akademisyenler ve ebeveynler katılabileceklerdir.
Program İçeriğini ve Detaylarını Öğrenmek İstiyorum.
(Üstün Yetenekliler İçin) Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımı (ve Etkinlik) Hazırlama Sertifika Programı

Eğitimi Nerelerde Alabilirim?
Florya Yerleşke
Eğitimi Kim Veriyor?
Eğitim, üstün yeteneklilerin eğitmenliğini yapmış, Türkiye’deki üstün yetenekliler eğitimi ile ilgili üç derginin (Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, Journal for the Education of Gifted Young Scientists) editörlüğünü yapmış ve yapmakta olan, ÜYÜKEP programını yazan ve koordine eden, bu alan iki telif kitabın yazarı olan, İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasan Said TORTOP tarafından verilecektir.
http://www.ustunyeteneklileregitimicalistayi.com/

Detay ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız