Farklılaştırılmış Öğretim Nedir?

Farklılaştırılmış Öğretim
Farklılaştırılmış Öğretim Nedir?

Biliyoruz ki her çocuk özel ve birbirinden farklıdır. Çocuklar büyüyüp öğretim çağına geldiklerinde de bireysel farklılıkları, ilgileri ve ihtiyaçları farklı yönde olacaktır. Farklılaştırılmış öğretim; eğitim-öğretim yaşantısındaki bu bireysel farklılıkları temel alan, daha çok sayıda öğrencinin daha başarılı olmasını hedefleyen bir öğretim şeklidir.

Farklılaştırılmış öğretim, öğrencilerin hazırbulunuşlukları(ön bilgi), ilgileri, öğrenme stilleri, akademik başarı düzeyleri gibi farklılıklarından yola çıkarak her öğrencinin öğrenmesinin ileri düzeye taşınması için yapılacak planlamadır. Bu planlamanın yapılabilmesi için öncelikle öğrenciler arasındaki bu farklılıkların saptanması gerekir.

Farklılaştırılmış öğretim, akademik başarı gösteren öğrencilere kendilerini zorlama fırsatı vererek seviyelerini daha üst düzeye çıkarmalarını sağlamakta; akademik olarak zorlanan öğrencilere ise gerekli görevleri vererek onları desteklemekte ve motivasyonlarını artırmaktadır. Bu yaklaşımda öğretmenin ana rolü, bilgiyi vermekten ziyade öğrencilere kendi öğrenmelerinden kendilerinin sorumlu olduklarını anlamalarını sağlamaktır.

Yapılan araştırmalarda farklılaştırılmış öğretimle öğrencilerin ders başarısına, akıl yürütme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine, öz-yeterlik algısı, tutum gibi öğrenmeyi etkileyen duyuşsal faktörler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin kendi öğrenmelerini tespit edebildikleri ve hangi konuda daha fazla öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını belirleyebildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Farklılaştırılmış öğretim tüm bireylere başarılı olma fırsatı vermektedir. Bu felsefenin temeli, her öğrenenin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Çocuklar öğretim sürecine hazırlanırken onların ebeveyni veya öğretmeni olarak sorumluluk alma duygularını geliştirip, ilgilerini keşfetmelerine zemin hazırlayacak bir çevre yaratabilir, çocukları ve kendimizi farklılaştırılmış öğretim için hazırlayabiliriz.

Başarılı olmanın zaman alacağının farkında olarak unutmamalıyız ki başarı sadece sonuçtan değil, gelişim aşamalarından oluşur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eighteen + 9 =