Farklı kütlelerdeki cisimlerin serbest düşme hareketinin incelenmesi

Deneyin Adı : Farklı kütlelerdeki cisimlerin serbest düşme hareketinin incelenmesi.

Deneyin Amacı : Kütleleri farklı cisimlerin yere çarpma süreleri ve hızlarını öğrenme.

Deneyde Kullanılan Malzemeler : Silgi, misket, kâğıttan yapılmış top, cetvel.

Deneyin Yapılışı : Masanın kenarına koyduğumuz silgi, misket ve kâğıt topu yan yana koyuyoruz. Cetvelle 3 cismi de hafifçe iterek serbest düşmesini sağlıyoruz.

Deneyin Sonucu : Havanın direnci ihmal edilirse serbest bırakılan bütün cisimler (g) ivmesiyle hızlanır. Cisimlerin hareketleri kütlelerine bağlı değildir. Bütün cisimler aynı sürede yere düşer.