“FARKINDA MISIN?” Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması

“FARKINDA MISIN?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması

 

1) Yarışmanın Adı

“FARKINDA MISIN?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve İstanbul Havalimanı (Her iki kurum bundan sonra “yarışmayı düzenleyen kurumlar” olarak anılacaktır.)

tarafından düzenlenmekte olup yürütücülüğü de Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Büyük Efes Sanat tarafından gerçekleştirilecektir.

2) Yarışmanın Amacı

Çöpü azaltmanın, yeniden kullanımın, geri dönüşümün ve doğru yere atmanın önemini farklı bakış açıları ile topluma/kamuoyuna aktaracak çalışmaların yaratımı ve yayınlanmasını sağlamak yarışmanın amacıdır.

3) Yarışmanın Konusu

– Kaynaklarımız sonsuzmuş gibi tükettiğimizin

– Nesnelerin artık “çöp” olduğuna ne kadar kolay karar verip, kaldırıp attığımızın

– Çevreye attığımız plastik poşetlerin, ambalaj atıklarının ve diğer çöplerin sayısının

artık trilyonlarla ifade edildiğinin

– Geri dönüşüme göndermediğimiz her parça çöpün doğada bin yıla kadar kaldığının

– İnsanoğlunun en çok ürettiği ama hiç üzerine düşünmediği şeyin çöp olduğunun

– Bu durumu tersine çevirmek için her bireyin elinde imkân olduğunun

– Değişimin senin atacağın adımlarla başlayacağının

FARKINDA MISIN?

Çöp, aslında biz çöp olduğuna karar verinceye kadar kullandığımız her şeydir. Bir nesnenin çöp

olduğuna işimize yaramadığını, artık kullanmak istemediğimizi düşündüğümüzde karar verir

ve onu çöpe atarız. Kullanmaktan sıkıldığımız bir bardak, artık modasının geçtiğini

düşündüğümüz bir giysi, fazla alıp tüketemediğimiz bir gıda, ihtiyacımız olmayan bir çocuk

arabası gözümüzde “çöp” oldukları için çöplüğü boylar. Bunlara ek olarak hiç düşünmeden

birkaç dakika kullanıp attığımız milyonlarca kâğıt/plastik bardak, meşrubat pipetleri, plastik

poşetler de bunlara eklenir. Çöp kolayca atılır ki gözümüzden de bizden de uzak olsun. Peki, bu

çöplerin nereye gittiğini, nelere sebep olduğunu, düşünüyor muyuz? Gelin düşünelim, bu

konuda ne durumdayız, neler yapabiliriz, uygun bir dille ifade edelim.

4) Yarışmanın Kategori-Bölümleri

“FARKINDA MISIN?” Ulusal Yarışması’na, fotoğraf ve kısa video olmak üzere 2 kategoride

katılım sağlanabilir.

 

5) Katılım Koşulları

 1. a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. b) Katılımcı 18 yaşından büyük olmak zorundadır.
 3. c) Yarışmaya katılım, fotoğraf ve kısa video kategorilerinde, amatör ve profesyonellere

açıktır. Yarışmayı düzenleyen kurumların çalışanları ve birinci dereceden yakınları, jüri

üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

 1. d) Yarışmaya her katılımcı iki kategoride toplam en fazla 5 (beş) adet çalışma ile katılabilir.

Başvuru için yarışma web sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak çalışmaların

dijital hallerinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 1. e) Fotoğraf Kategorisi: Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik

içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir. Gönderilecek eserlerin kısa

kenarının en az 2300 piksel, bit derinliğinin 300 DPI olması gerekmektedir.

 1. f) Video Kategorisi: Video dosyaları jenerik dahil minimum 45 maksimum 90 saniye

olacak şekilde, seslendirmesi yapılmış, ses müzik ve efektleri uygun hale getirilmiş

(mikslenmiş), HD 25 fps (1920×1080), maksimum 180 MB ve MP4 formatında

hazırlanmalıdır.

 1. g) Katılımcı, yarışma için gönderdiği çalışmaların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm

izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış, kural ihlali sayılır ve

tüm sorumluluk katılımcıya ait olur.

 1. h) Katılımcı yarışma için gönderdiği çalışmalarına mutlaka bir slogan da ekleyecektir.
 2. i) Yarışmaya gönderdiği çalışma üzerinde, kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi

göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

 1. j) Kural ihlali yapan kişilerin ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.
 1. k) Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ödül ve sergileme kazanan çalışmaların, kategorisine uygun asıl dosyalarını katılımcıdan talep edecektir.
 1. l) Yarışma sonucu yarışma web sitesinde (www.farkindamisinyarismasi.org) ve düzenleyen kurumların sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.
 1. m) Ödül alanların duyurusu kendilerine yapılacak ve ödülleri tören sırasında verilecektir.
 2. n) Başvurularda kullanılacak rumuz, ad- soyadın ilk iki harfi ve T.C. kimlik numarasının son 4 (dört) hanesi olacaktır. Jüri, değerlendirme sürecinde hiçbir şekilde eserin veya

katılımcının adını görmeyecektir.

6) Çalışmaların Kullanımı ve Telif Ücreti

 1. a) Yarışmada ödül alan ve sergileme alan çalışmaların yayın, telif, kullanım, sergileme

hakkına ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakl arına çalışmanın sahibi ile birlikte yarışmayı düzenleyen kurumlar da sahip olacaktır. Bu çalışmalar yarışmayı düzenleyen kurumların arşivinde saklanacaktır.

Sahipleri, çalışmaların kullanımı için peşinen izin/muvafakatname vermiş sayılır.

 

Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenen eserler, bütün telif haklarıyla yarışmayı düzenleyen kurumlar (Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Büyük Efes Sanat) tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Katılımcı, çalışmanın/eserin tamamen kendisine ait olduğunu, yayın, telif, kullanım, sergileme, işleme, çoğaltma, yayma vb. faaliyetler neticesinde 3. kişi veya kuruluşların çalışmaya yönelik ileri sürebileceği eser hakkı, komşu hakkı, iktibas, çalıntı eser vs. tüm fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerle ilgili hukuki veya cezai sorumluluğun tek başına kendisine ait olacağını beyan ve kabul etmiştir.

 1. b) Yarışmada ödül alan ve sergileme alan çalışmalarsahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, internet sitesi gibi fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğünün izin vermemesi durumlarında isim belirtilemeyebilir) ayrıca bir telif ücreti ödenmeden yarışmayı düzenleyen kurumların tarafından etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil),

yarışmayı düzenleyen kurumların bünyesindeki web siteleri, yarışmayı düzenleyen kurumların bünyesindeki mobil uygulamalar, yarışmayı düzenleyen kurumların tüm sosyal medya hesapları, dergileri, basılı, dijital, mobil versiyonları, ajanda, poster, takvim, çanta, kutu vs. gibi pazarlama destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda, kitaplarda, reklamlarda, broşürlerde vb. her türlü tanıtım malzemelerinde, TV programları ve reklamlarında ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda reklam, tanıtım ve eğitim amaçlı kullanılabilecektir. Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. c) Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen eserlerinin isminin belirtilmesi sureti ile yarışmayı düzenleyen kurumların belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder. Ayıca katılımcı işbu yarışma sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerinin kullanılmasına onay ve açık rıza verdiğini beyan ve kabul etmiştir.
 1. d) Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Eserlerin başka amaçlar için kullanımı yarışmayı düzenleyen kurumların iznine tabidir.
 1. e) Gönderilen çalışmaların tamamı katılımcı tarafından hazırlanmış olmalıdır. Başkasına ait çalışmaların olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu katılımcıya aittir.
 1. f) Yarışmaya gönderilen çalışmalarda görünebilecek insanların, yer alması ve bir yarışmaya gönderilmesine, çalışmanın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

Katılımcılar www.farkindamisinyarismasi.org adresli web sitesinden online olarak başvuru formunu doldurarak eserlerini yükleyerek başvurabilir. Katılımcılar başvuru ile birlikte yarışma şartnamesi hükümlerini okumuş ve yarışma koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu şartname, Katılımcının yarışma çalışmalarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7) Albüm:

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen çalışmaların yer aldığı bir dijital albüm hazırlanacak ve Şubat 2024’ten itibaren internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır.

8) Organizasyon ve Jüri Üyeleri:

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Temsilcisi:

Yarışma Takvimi:

Başlangıç Tarihi: 23 Ekim 2023

Son Katılma Tarihi: 14 Ocak 2024, saat 24.00

Jüri Toplantısı: 5 Şubat 2024

Sonuçların Açıklanması: 12-23 Şubat 2024

Sergi ve Ödül Töreni: 26 Şubat-24 Mart 2024

Her iki kategoride de sergilenmeye değer bulunan ilk 20 eser üzerinden ilk üçe giren eserler, ödül töreninde duyurulacak ve sahiplerine ödülleri takdim edilecektir.

Dereceye giren veya sergilemeye değer bulunan eserler içerisinde, başvuran her bir kişinin

fotoğraf veya video olmak üzere 1’er eseri kalabilir.

9) Ödüller-Sergileme

İki kategori için ayrı ayrı olacak şekilde:

Birincilik 20.000 TL

İkincilik 15.000 TL

Üçüncülük 10.000 TL

10) Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Koordinasyon:

E-posta adresi: info@farkindamisinyarismasi.orgFormun Üstü