FARK YARATAN TASARIMCILAR ARANIYOR

LİSANS ÖĞRENCİLERİ, PROFESYONEL VE/VEYA UYGULAYICILAR
5. ULUSAL MOBİLYA TASARIMI YARIŞMASI

Son  yıllarda  teknolojinin  ev,  ofs  ve  mutfak-banyo  ortamlarına  getirdiği  yeni
olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik
bir nitelik kazanmasını sağlamıştır.
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri, değişen ev, ofs ve mutfak-
banyoların gelecekte kullanacağımız mobilyalara nasıl yansıyacağını öngörmek ve
ihracat potansiyeli taşıyan yaratıcı tasarımları ortaya çıkarmak amacıyla “5.Ulusal
Mobilya Tasarım Yarışması”nı düzenlemektedir.
Ağaç  Mamulleri  ve  Orman  Ürünleri  İhracatçı  Birlikleri,  bu  yarışmayı  sektörün
imkân ve sıkıntılarını, avantaj haline dönüştürecek ve mobilya ihracatında rekabet
sağlayıcı çözümler üretecek tasarımlara açmıştır.
Yarışma,  geleceğin  ve  günümüzün  tasarımcılarını,  yeni  malzemelerin  getirdiği
olanakları,  küçülen  mekânları  ve  mobilya  sektörünün  yapısını  dikkate  alarak,
esnek,  yeni  koşullara uygulanabilen,  çevreye duyarlı, nakliye  kolaylığı  sağlayan,
kullanıcıya  daha  fazla  müdahale  olanağı  veren  mobilya  birimleri  ve  sistemleri
tasarlamaya davet etmektedir.