FARABİ ETWİNNİNG PROJESI

Konya Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Öğretmen Gönül Aslan yürüyücülüğünde dahil olduğu Farabi/Alpharabius isimli E twinning Projesinin etkinlikleri devam ediyor. İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü bir filozof ve bilim adamı olan Farabi, Avrupa tarihinin değişimine öncülük etmiş, özgün kişiliği ile bilime öncülük etmiş ve evrensel kültüre katkıda bulunmuştur. BM’nin 2020’yi Farabi Yılı ilan etmesiyle, bunun üzerine araştırmalar başlamış ve Avrupa Kültür Mirasına katkısı özellikle merak konusu olmuştur.

Doğumunun 1150’si. Avrupa’da ‘ALPHARABIUS’ olarak bilinen Farabi, İslam felsefesi geleneğinin ilk öğretmeni olan Aristoteles’ten sonra ikinci öğretmen olarak Al-Muallim-i Sani olarak anılır.

Farabi hakkındaki bilinmeyenleri ve ayrıca BM’nin 16. sürdürülebilir hedeflerini keşfetmek için yapmış olduğumuz projemiz çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Mayıs ayında konuğumuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kahveci oldu. Farabi Felsefesi’nde Eğitim ve Toplum üzerine yapılan söyleşiye öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi.