EYZ 2021’de “Bilime Farklı Bakış:Bilimsel Gaflar” adlı projemizin bildirisini sunduk

Okulumuz İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi felsefe grubu öğretmeni Dr. Asiye Ş.Akbulut, Şanlıurfa’da 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi’nde (EYZ 2021) bildiri sunumunu online olarak yaptı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,Harran Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Genç STEM Derneği iş birliğiyle Harran Üniversitesi ev sahipliğinde 1.Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresinin (EYZ 2021) birincisi düzenlendi ve gelenekselleşerek gelecek yıllarda da yapılması planlanmaktadır. Kongrenin amacı; ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan yapay zeka çalışmalarının eğitimdeki örnek projelerin, öğretim uygulamalarının sonuçlarının akademik ve eğitim camiası ile paylaşılması ve bunun sonucunda da yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda; Erasmus, eTwinning, TÜBİTAK, yerel kalkınma ajansları, Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca desteklenen projeler, yerel projeler ile okullarda gerçekleştirilmiş örnek öğretim uygulamalarının kongrede bildiri olarak sunumu yapıldı.
1.Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresinde (EYZ 2021) ülkemizde yer alan meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır.
Kongreye kurucusu olduğumuz Bilime Farklı Bakış: Bilimsel Gaflar adlı projenin bildirisi ile katıldık. Bildiride projenin amacı, projede yer alan yöntem ve teknikler, projenin etkinlikleri ve sonuçları vb hakkında bilgiler verildi. Öğretmenimizin sunduğu EYZ 2021 bildiri özet metinleri kongre sonrasında “Bildiri Özetleri E-Kitabı” nda yayımlanacaktır. Emeği geçenlere teşekkürler.