EYFOR II. Eğitim Yönetimi Forumu

Eğitim ve okul yönetiminin varlık nedeni eğitimsel amaç ve politikaları gerçekleştirmektir. Bunun aracı ise, eğitim yöneticileridir. Bir eğitim lideri olarak eğitim yöneticisinden beklenen başında olduğu örgütü işler tutmak ve geleceğe hazırlamaktır.

Türk eğitim sistemi, her büyük toplumsal sistem gibi pek çok sorunla iç içedir. Bu sorunların bilimsel bakış açısıyla çok boyutlu olarak irdelenmesi, çözümsel modeller üretilmesi uygun tartışma platformlarının yaratılmasından geçmektedir. EYUDER tarafından geçen yıl geniş katılımla gerçekleştirilen I. Eğitim Yönetimi Sempozyumu eğitim yönetiminde vizyon konusunun tartışıldığı bu amaca yönelik bilimsel bir çalışma olmuştur.

Söz konusu sempozyumdan alınan olumlu dönütlerden hareketle, bu yıldan başlayarak bilimsel etkileşim formatımız, Eğitim Yönetimi Forumu adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Kısa adı EYFOR olan Eğitim Yönetimi Forumu, eğitim ve eğitim yönetimi alanındaki akademik birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturan bir akademik platform olma amacındadır.

Her yıl güz döneminde gerçekleştirilecek olan Forum, 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevinde yapılacaktır.

Bu yılki EYFOR ana teması, 2023′e Doğru Eğitim Liderliği’dir. Forumda eğitim yönetiminin kronik sorun alanlarının başında gelen eğitim liderliğini geliştirmeye yönelik politika oluşumlarına ışık tutulması hedeflenmektedir. Belirtilen ana tema çerçevesinde aşağıdaki konular tartışmaya açılacaktır:

1. Eğitimde Yenileşme,

2. Eğitimde Politika Uygulamaları,

3. Okul Liderliği,

4. Eğitim Liderlerinin Yetiştirilmesi ve Gstihdamı,

5. Eğitimde Mesleki Örgütlenme.

Belirtilen konu alanlarında çalışma yapan bilim insanları ve uygulayıcıların bildirileri ile EYFOR etkinliklerine katkı ve güç vermelerinden onur duyacağız.

EYFOR Düzenleme Kurulu

Adres: Bosna Hersek Cad. 33/1 Emek-ANKARA
Telefon : 0 312 203 43 06
Fax : 0 312 213 09 34
Bilgi için: www.eyuder.org