EYFOR BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER her yıl düzenlediği (EYFOR) Eğitim Yönetimi Forumunun beşincisini Başbakanlık ATAM ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi işbirliği ile 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında KONYA ilinde gerçekleştirilecektir.

EYUDER Başkanı ve EYFOR –V Eş Başkanı Adem ÇİLEK forumla ilgili değerlendirmesinde şunları belirtti;

Eğitim Bilimleri ve Eğitim Yönetimi alanında öğretim üyelerinin, yönetici ve öğretmenlerin, lisansüstü öğrencilerinin buluştuğu organizasyon bu yıl yaklaşık 550 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Bu yıl uluslararası katılımlı düzenlenen foruma yurt dışından bildiri sunmak amacıyla başşvuran ve panelist olarak davet edilen çok sayıda katılımcı bulunmaktadır. Ayrıca Forumun MEB Seminer dönemiyle aynı zamanda olmasından dolayı KONYA ilinde görev yapan çok sayıda yönetici ve öğretmende programdan yararlanacaktır.

EYFOR-V’e toplam 322 bildiri başvurusunun yapıldığı ve hakem değerlendirme sürecinden sonra bu bildirilerin yaklaşık 110 bildirinin forum temasına uymadığından ve diğer sebeplerle kabul edilmediğini ve geri kalan 212 bildiriye poster ve sözlü sunulmak üzere programda yer verilmiştir. Forumda Ayrıca 4 Konferans, 4 panel, 1 Söyleşi, 2 Çalıştay, 1 Seminer, Fil Atölyesi ve Bilimsel Konsey gibi bilimsel etkinliklerin yanında programda yer alan sosyal etkinliklerle de katılımcılara bilim şenliği organizasyonu ait tüm çalışmalar hazırdır.