EYFOR – 8 Uluslararası EĞitim Yönetimi Forumu

EYFOR Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği EYUDER’in her yıl bir üniversite işbirliği ile düzenlemiş olduğu uluslararası organizasyondur.

EYFOR -8 Uluslararası EĞitim Yönetimi Forumu
EYUDER-TOBB ETÜ işbirliği ile 19-21 Ekim 2017de ANKARA’da yapılacaktır.

BİLDİRİ ALANLARI

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Görsel Sanatlar Eğitimi
Matematik Eğitimi (İlköğretim-Lise)
Mesleki ve Teknik Eğitim
Müzik Eğitimi
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

Okulöncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme

BİLDİRİ YÜKLEME SON TARİH 29 MAYIS 2017
SON KAYIT TARİHİ 30 TEMMUZ 2017

http://www.eyfor.org/