EvlerE-Zeka Oyunları 5. ve 6. sınıf öğrencileri için

Zeka Oyunları
Zeka Oyunları

Türkiye’nin pek çok yerinde 1000’i aşkın çocuğumuzla buluştuğumuz Zeka Oyunları Atölyelerimiz online ortamda çocuklarımızla buluşmak için hazır. Türkiye Zeka Vakfı’ından EvlerE-Zeka Oyunları I. seviye atölyemiz 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizi bekliyor.

Bu atölyede öğrenciler:

* Zekâ oyunlarını çözerken uyulması gereken temel kuralları kavrar ve uygular.

* Akıl oyunlarında verilen ipuçlarının değer sırasını fark eder ve akıl oyunlarında kendine özgü birleşim stratejilerini kullanarak problem çözer. Bu sayede Cattell-Horn-Carroll Zeka Kuramı’na göre:

* Öğrencilerin tümevarımcıl akıl yürütme, sıralı akıl yürütme ve niceliksel akıl yürütme becerilerini kullanarak akıcı zeka becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

* Öğrencilerin az kullandığı kelimeleri hatırlaması, bilmediği kelimeleri öğrenmesi, harfler ve kelimeler arasında hızlı bağlar kurabilmesine olanak tanıyarak kristalize zekanın gelişmesine katkı sağlar.

* Öğrencilerin şekiller arasında bağ kurabilme, eksik ya da fazla parçaları belirleyebilmesine olanak tanıyarak görsel işlemleme becerisinin gelişmesine katkı sağlar.

* Öğrencilerin merak etme, soru sorma, düşünme, analiz yapma, problemlere farklı bakış açılarından bakarak değişik ve yeni yollardan cevaplar elde etmesine katkı sağlar.

* Öğrencilerin daha önce karşılaşmadıkları bir sorun karşısında çözüm üretme, eleştirel ve yaratıcı düşünme alışkanlıklarının gelişmesine katkı sağlar.

-Atölyemize kayıtlar •market.tzv.org.tr• adresinde bulunan ATÖLYELER (ONLINE) sekmesinden yapılmaktadır.