European Network of Science Centers and Museums

Bilim Merkezleri ve Müzeleri Avrupa Ağı
Ecsite 50 ülkede 400’den fazla kurumlarda bağlama, bilim iletişimi profesyonelleri, bilim merkezleri ve müzeler Avrupa ağı. 20 yıl önce kurulan, proje ve etkinlikler yoluyla Ecsite üyesi kurumların birbirine bağlayan ve güncel konular üzerinde fikir alışverişi ve en iyi uygulamaları kolaylaştırır.

Üyeler bilim merkezleri ve müzeler, bilim festivalleri, doğal tarih müzeleri, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve şirketlerin iletişim ve kamu erişilebilir, etkileşimli sergiler ve programlar aracılığıyla bilim çekici.

Kamu güvenini
Bilimsel konular hakkında görüş farklı noktalarda duymak için fırsat sağlamak beri bilim merkezleri ve müzeler, bağımsız bilgi kaynakları olarak kamu tarafından güvenilen.

Geniş etkisi
Ecsite üyesi kurumların kendi web siteleri aracılığıyla 30 milyon ziyaretçi ve mekanlarda birçok milyonlarca çeker.

Tutumların değiştirilmesi
180’den fazla araştırma ve değerlendirme çalışmaları küresel bir araştırma, bilim merkezleri ve müzeler ziyaret, bilim ve teknolojiye karşı tutumların değiştirilmesi, bilimi kariyer olarak seçmek için gençlerin motivasyonunu arttırarak katkıda bulunduğu sonucuna varmıştır.

Okullar ile Çalışmak
Bilim merkezleri ve müzeler, okul müfredatı tamamlayıcı ve öğretmenlere yönelik eğitim ve profesyonel gelişim programları sunan eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin sağlar.

Avrupa’nın geleceği
Ziyaretçilerin% 60’ından fazlası 25 yaşın altında olup, bunların hemen hemen% 40, lise öğrencileri. Ziyaretçiler, dünyanın önde gelen bilimsel, teknolojik ve sanayi bölgesi olarak Avrupa’nın geleceği temsil eder.

European Network of Science Centers and Museums