EURODESK Türkiye Yerel Temas Noktası

İstanbul İl Milli Eğitim Mudurluğu – Projeler Koordinasyon Ekibi (PKE) EURODESK Türkiye Yerel Temas Noktası olarak seçilmiştir.
Eurodesk; Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağıdır.

Tüm Program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk Türkiye`de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Eurodesk hizmetleri şunları içerebilir:
– Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti, e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle,
– Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
– Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,
– Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
– Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
– Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,
– Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

EURODESK ile ilgili daha detaylı bilgi için http://eurodesk.ua.gov.tr/tr/ adresini ziyaret ediniz.

İLETİŞİM :
Filiz MANCAK
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MUDURLUĞU
PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ (PKE)
EURODESK Sorumlusu
e-mail : fmancak@meb.gov.tr
Tel : 0212 519 34 81, 0212 519 35 61