eTwinning Yemek Pişirme ve Kültür

Yemek Pişirme ve Kültür
Açıklamalar

Öğrenciler, bu projenin gelişimi boyunca kendi bölgelerine ait geleneksel yemek pişirme alışkanlıkları hakkında bilgi toplarlar. Bunu yaparak, önceki nesillere ve ortaklarına ait gelenekleri ve yemek pişirme alışkanlıklarını öğrenir ve bilgi alışverişinde bulunurlar.  Ekonomik ve teknolojik yenilikler kadar geçmişe ilişkin sosyal şartları da inceleyerek yemek pişirme ile yerel tarih arasında bir ilişki kurabilecekler.
Pedagojik Hedefler
Öğrenciler bu proje boyunca, bilgi toplamayı, bunu karşılaştırıp sınıflandırmayı, bilgilerini başkalarıyla paylaşmayı, iletişim kurmayı, dijital kaynaklar yaratmayı ve BİT araçlarını kullanmayı öğrenecekler.

Öğrenciler,
•şu andaki yemek pişirme alışkanlıkları ile geçmiştekileri karşılaştıracaklarından, yıllar boyunca devam eden yemek pişirme alışkanlıklarının değişimini öğrenecekler.
• yaşam şekli, sosyal gelişim ve yemek pişirme arasındaki ilişkiyi keşfedecekler.
• tarih, coğrafya, din ve ev ekonomisi gibi derslerde elde ettikleri bilgilerden faydalanacaklar.
• güvenilir site ve kaynaklardan belirli metotlar kullanarak nasıl araştırma yapacaklarını öğrenecekler.
• web 2,0’ın sunduğu imkânları kullanarak teknolojik becerilerini geliştirecekler  (wiki ya da bloglar oluşturarak).
•Resimlerini sergilemek veya çevrimiçi oyunlar ve eğitim aktiviteleri yaratabilmek için multimedya araçlarını kullanma şansını elde edecekler.

Alanlar: Sanat, Vatandaşlık, Sağlık çalışmaları, Tarih, Kültür tarihi, Ev ekonomisi, Müzik, Din
Yaş grubu: 8-16
Düzey: Orta
Süre: 1 okul yılı
BİT araçları: Audio konferans, görsel öğrenme çevresi (topluluklar, görsel sınıflar, …), Web yayını
Süreç

Başlangıç Etkinlikleri

Öğretmenlere yönelik:
Öğretmenler ilk olarak TwinSpace aracılığı ile tanışıp, yapmak istedikleri araştırmanın türünü, metodu kullanacakları araçları planlayabilirler. Bu aşamada projenin kişisel hedefleri ve değerlendirme şeklinin süreci belirlenecektir.

1. Aşama:
Öğrencilerin birbirini tanıması ve kolayca gruplara ayrılması için eTwinning portalında teklif edilen modülleri önerebiliriz. Örneğin; öğrenciler İnternet güvenliği hakkında bilgi edinebilirler. Ayrıca, kendileri hakkında detaylı bilgi içeren bir profil oluşturup bunu TwinSpace’e yükleyebilirler. Bu çalışma ile TwinSpace ile tanışmış olur ve sunduğu imkânlardan faydalanabilirler.

2. Aşama:
Öğrenciler, projenin hedefleri ve amaçlarını öğrenirler ve nasıl araştırma yapacakları hakkında bilgi edinirler. Araştırma, İnternet kaynaklarını içeriyorsa, öğrencilerinize güvenli ve etkili kaynakları nasıl bulacakları konusunda rehber olmanızı tavsiye ediyoruz.

İpuçları:
Tüm etkinlikleri paralel yerine etkileşimsel hale getirin. Öğrencilerin tüm kaynakları eleştirel bir gözle işlevsel hale getirmeyi öğrenmesi de faydalıdır ve bilgiyi kopyalamamaları önemlidir.

2. Birleşme
Her okul, yazılı ve sözlü kaynakları toplamaya başlar. Şu konu başlıkları önerilebilir:
a. Farklı günlük yemekler (sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünler) ve yeme alışkanlıkları
b. Farklı tören ve festivaller
• Yılbaşı yemeği
• Geleneksel akşam yemeği
• Özel tatlar içeren bayram yemekleri
• Farklı kültürlerin karşılaştırılması

c. Ulusal özellikler
• Geleneksel yemek pişirme

d.Yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler – tarihi perspektif
• daha yaşlı insanlarla yapılan röportajlar
• bilgi araştırması

e. Sevilen yemeklerin tarifleri
• tariflerin değişimi
• tariflerin takip edilmesi ve uygulanması
• yapılan çalışmanın ve sonuçlarının resimlerinin çekilmesi
• Toplanan bilgi, ortak okulların görebildiği ve yorumlarını ekleyebildiği TwinSpace’e yüklenebilir.. Bu aşamada, her okuldan öğrencilerin oluşturduğu karışık ekipler kaynakların bir eleştirisini yaparsa bu iyi bir karışım olur.  Önemli bir gün olması durumunda (bayram, yılbaşı, vb) öğrencilerin ilgi alanı bu olaylara yönelik yemek alışkanlıklarına yönelecektir.
Aynı zamanda, yaşı daha büyük olan öğrenciler diyet gelişimine ilişkin şartlar, tarım ve hayvancılıktaki gelişmeler, ticaret ve endüstrideki ilerlemeler konusunda da araştırma yapabilir. Ayrıca, konuyu kendi ekonomik gelişimleri ve değişiklikler, göç olayları, dini görüşler açısından da inceleyebilirler.

İpuçları:
Öğrencilerin araştırmalarına sözlü kaynakları da dahil etmesine sağlayın, örneğin gıda alışkanlıkları ve hatıraları üzerine yaşlı insanlarla sohbetler gibi.

3. Sonuç

Her okul, birbirine özel günlerdeki beslenme alışkanlıkları konusunda röportajlar yapabilir ve sonunda ortağının kültürü hakkındaki sunumlar, resimler ve görsel bazı nesneleri de kullanıp TwinSpace’e yükleyerek bilgi paylaşımında bulunabilir Bu röportajlar, bir sohbet havasında ya da özel materyaller kullanılarak daha resmi havada gerçekleştirilebilir.

Değerlendirme

4. Çıktılar

• Çıktılar projede ne şekilde ilerlemeye karar verdiğinize göre aşağıdakilerden biri olabilir;
• Tarifler, röportajlar, tarihi ve kültürel olaylar, günlük yaşamdan alıntılar, öğrencilere ait metinler, video ya da kayıtlı dosyaların bulunduğu bir web sayfası veya çevrimiçi dergi olabilir. Ayrıca öğrenciler bloglar, wikiler, eğitimsel oyunlar ve etkileşimsel dijital materyaller üretebilirler.
 
Farklı etkinlikler

• Her ortak, geleneksel yemek pişirme şeklinin sunulacağı özel bir kutlama organizasyonu düzenleyebilir. Bu kutlamaya, öğrencilerin aileleri de onlara geleneksel yemeklerin nasıl pişirileceği konusunda yardımcı olmak üzere katılabilirler. Öğrenciler arasında bilgi değişimi mümkünse her iki ortağa ait yerel yemekler sunulabilir.
• Okullar, kültürün ve konuya ait bilginin önemine ilişkin bir forum düzenleyebilir.
• Okullar, bir resim ve geleneksel yemek araçları konusunda bir sergi düzenleyebilir.
• Öğrenciler çalışmaya ilişkin sonuçları içeren broşürler hazırlayabilir

Bağlantılar

-Audacity – Ses İşlem Yazılımı:
http://audacity.sourceforge.net
“>audacity.sourceforge.net

-Exe:
http://exelearning.org/”>exelearning.org

-Magazin fabrikası:
“>www.magazineactory.com

-Wiki:
http://pbwiki.com/”>pbwiki.co