eTwinning Yaratıcı Beyin Haritası Hikâyeleri

eTwinning

Yaratıcı Beyin Haritası Hikâyeleri

Detaylar

Bu proje formatında, öğrencilerden karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerini ve ülkelerini öğrenmeleri için, farklı medya araçları kullanarak işbirlikçi bir hikâye oluşturmaları istenmektedir. Bu şekilde, kendi kültürleri hakkında daha önce hiç düşünmedikleri yönleri keşfetmiş olurlar.
Hikâye, belirli edebi ve dile dayalı becerilere ulaşmak üzere tasarlanabilir; bununla birlikte fen bilimleri, tarih, matematik gibi diğer alanlarda yapılan deney ve araştırmaların çıktı ve sonuçlarını da ortaya koyma fırsatı verir. Bu sonuçlar niçin sadece şemalar ve grafiklerle sunulsun?
Öğrenciler beyinlerinde oluşturdukları bu görüş açısıyla, kendi ülkelerinde dolaşacak karakterler yaratır ve ortak bir senaryo fikrinde birleşirler. Bunu yapabilmek için ise karakterlerin kişisel özelliklerini en etkili ve ayrıntılı bir biçimde oluşturmak ve beyin fırtınası yapmak için beyin haritasına ilişkin araçlar kullanırlar.

Buna paralel olarak, ortak ülkelerin kültürleri, şehirleri ve özellikleri hakkında bilgi toplarlar. Ortaklarından tüm bu konularda daha ayrıntılı bilgi isterler, bu şekilde daha net senaryolar ortaya çıkarırlar
Beyin haritası tekniği proje boyunca tüm bu toplanan bilgiyi en işi şekilde kullanmak ve işbirlikçi bir hikâye üretmek için onlara yardımcı olur.

Konular: Yabancı diller, Coğrafya, Tarih, Kültür Tarihi, BİT, Matematik, Medya eğitimi  
Yaş grubu: 10-19
Düzey: Orta-İleri düzey
Süre: 1 yıl
BİT araçları: Diğer yazılımlar (Powerpoint, video, resimler ve çizimler), görsel öğrenme çevresi (topluluklar, görsel sınıflar …), Web yayınları
Pedagojik Hedefler
İnsanlar genellikle yaratıcılık ve yeniliği karıştırırlar. Aslında her iki terim de farklı süreçleri tanımlar: yenilik yeni (teknolojik) araçlar yaratma ile bağlantılıdır ve ekonomik ve sosyal önemi ifade eder, diğer taraftan yaratıcılık bir probleme ilişkin yeni görüş açıları açmak için fikir ve kavramların orijinal ve yenilikçi bir biçimde ortaya konmasıdır.
Bu projede, öğrenciler her tür bilgiyi arar ve bunu hikâye ile bütünleştirirler. Topladıkları bilgiyi hikâye ile bütünleştireceklerinden, uygunluk ve geçerlilik tam olmalıdır. Bu tip bir proje ilk bakışta, dil merkezli gibi görünebilir; bununla birlikte fen bilimleri, coğrafya, tarih ya da matematik gibi alanlara da dayanabilir, bir deney ya da araştırma projesinin çıktıları ile bağlantı kurulabilir; örneğin her ülkedeki beslenme alışkanlıklarına ait bir araştırmanın sonuçları olabilir. Burada tüm Avrupa’nın coğrafyası incelenir, Avrupa’daki binaların mimari özellikleri matematiksel yönden ele alınabilir. 
Öğretmenler, okulları içerisindeki farklı alanlardan meslektaşlarını da proje içerisine dahil etmeleri için teşvik edilir (coğrafya, yabancı dil, matematik öğretmenleri gibi). Bu tip bir işbirliği öğrencilerin de ortakları ile çalışırken örnek alacakları bir harika ekip çalışması sergilemiş olacaktır.
Yaratılan hikâye şu fırsatları ortaya koyar:
•yabancı bir dil kullanarak birbirini tanıma,
•var olan bir hikâye ya da masalı değiştirme,
•bir mizah eserinin diyaloglarını değiştirme,
•bir fikir, kavram ya da hikâyenin anlayışını ortaya koyma,
•bir olay veya tarihi durumu raporlaştırma,
•bir çalışmanın ya da problem çözmenin nasıl olacağına ilişkin bulguların çıktılarını sunma,
•bir olay, proje veya olayı sunma,
•tartışma başlatma, yeni düşünceler ortaya koyma, vb…

Bu tip bir projenin öğrencilere kazandıracağı yeterlikler:
•Alana ilişkin bilgiyi kullanarak doğru işbirlikçi bir çerçeve içerisinde çalışma.
•İşbirlikçi beceriler geliştirme ve beyin haritası hakkında fikir sahibi olma.
•Projeye ilişkin bilgi ararken, seçerken ve bu bilgileri bir araya getirirken eleştirel düşünme becerilerini geliştirme.
•Farklı konu başlıklarına yaklaşırken yaratıcı bir zekâ geliştirme.
•Yabancı bir dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirme.
•Röportaj, günlük ve inceleme gibi farklı yazılı iletişim araçlarını keşfetme.
•Farklı medya araçları ile kendini nasıl ifade edeceğini öğrenme – web ve grafik tasarımı, dijital fotoğrafçılık ve video çekimi, vb.
Yayın hakları ve yayınlama hakkında bilgi edinme.
•İşbirlikçi bir proje içerisinde BİT becerilerini arttırma.
•Kültürler arası becerilerini geliştirme.
Süreç
Hazırlık çalışmaları
Öğretmenler:

•Öğretmenler, diğer alanlardaki yabancı ortakları ve meslektaşları ile aşağıdaki konularda  fikir birliğine varırlar:
-tüm projenin pedagojik hedefleri,
-son çıktının özellikleri 
– kullanılacak medya araçları (web yayını , video,resimler,vb etc.).

•Öğrencilerin tasarlayacağı senaryo konusunda da fikir birliğine varmak zorundadırlar: tamamen bağımsız mı olacak Dede Korkut ya da Nasreddin Hoca gibi var olan hikaye ya da kahramanlara mı dayalı olacak.
a) Senaryo ve karakterler

Öğretmenler:

•Hikâye anlatımının temelleri konusunda bilgi vererek rehberlik yaparlar.

•Hikâyenin karakterleri, alınacak dersler ve tüm detayları içerecek şekilde hikâyeyi anlatırlar.

•Öğrencilerin kendi analizleri ve ailelerinin analizleri arasındaki farklılıkları tanımlamalarında yardımcı olurlar.
Öğrenciler:

Yaratıcı bir senaryoda;
•Öğrenciler, hikâyenin farklı bileşenlerinde fikir birliğine varmak ve bu bileşenleri tanımlamak için bir beyin haritası oluştururlar.

•Aynı zamanda gruplara ayrılırlar ve hikâyelerindeki her karakterin kişisel özelliklerini tanımlamak için bir beyin haritası oluştururlar.

Var olan bir hikâyeden çıkarılan senaryo ile
•Her ülkedeki öğrenciler,  hikâyelerinin dayanacağı diğer hikâyenin yapısını ortaya koyan bir beyin haritası oluştururlar.

•Tüm projenin zaman çizelgesini oluştururlar.

•Ortak bir beyin haritası oluşturmadan önce birbirlerinin beyin haritalarını tartışır, karşılaştırır ve fikir alışverişinde bulunurlar.

•Daha sonra, hikâyenin farklı bileşenleri üzerinde fikir birliğine varmak için yeni bir beyin haritası oluştururlar.

• Aynı zamanda gruplara ayrılırlar ve hikâyelerindeki her karakterin kişisel özelliklerini tanımlamak için bir beyin haritası oluştururlar.

Değerlendirme
Öğrencilerden projelerini başka sınıflarda sunmalarını istemek, projenin tüm değerlendirmesini yapmak için iyi bir yoldur. Bir toplantı düzenlenerek ailelere de sunum yapılabilir ve okulun bülteninde yayınlanabilir.
Farklı Etkinlikler
Çıktılarınızı EuroCreator web sitesine niçin eklemeyesiniz?
Proje sırasında bir video çektiyseniz, bunu da aynı siteye yükleyebilirsiniz ). Bu şekilde, diğer okullar proje çalışmanız boyunca yaptıklarınızı görür ve Avrupa Komisyonu üyesi, Ján Figel’den imzalı bir sertifika alabilirsiniz.
Bağlantılar
Beyin haritası hakkında bilgi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map”>http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map

Ücretsiz beyin haritası yazılımı:
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page”>http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

TwinSpace araçları hakkında :
http://www.etwinning.net/en/pub/tools/twinspace_tools.htm”http:>www.etwinning.net/en/pub/tools/twinspace_tools.htm