eTwinning Yabancı dil öğreniminde e-bülten

eTwinning

Yabancı dil öğreniminde e-bülten

Bu proje, dil öğrenimini ve kültürler arası diyalogu teşvik etmeyi amaçlar. Öğrenciler, sınıf arkadaşlarıyla ve ortaklarıyla yazışmayı, çevrimiçi makaleler yayınlamayı öğrenirler.

Pedagojik Hedefler

# yabancı bir dilde yazma ve okuma becerilerini geliştirmek;

# işbirlikçi yazma ve okuma becerilerini geliştirmek;

# seçilen bir konu başlığında gerekli bilgiyi araştırırken ve düzenlerken eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek;

#farklı makale türlerini yazmak  (röportajlar, raporlar, resim yorumları, reklamlar, araştırmalar, incelemeler, vb …);

# bir gazetecinin çalışmaları ile örtüşen çalışmalar yapmak;

# temel web yazılımı ve grafik tasarlama kurallarını öğrenmek;

# dijital resimler çekmek ve bunları makalelerde kullanmak;

#yayın, yorum ve makalelerin puanlanması için gerektiğinde işbirlikçi BİT araçlarını kullanmak;

#sınıf arkadaşları ve yurt dışındaki ortaklarla etkili bir biçimde iletişim kurmak;

#kültürler arası becerileri geliştirmek.

Konular: Avrupa çalışmaları, Yabancı diler, Coğrafya, Tarih, Kültür tarihi, BİT, Dil ve Edebiyat
Yaş grubu: 10-19
Düzey: Orta -İleri
Süre: 6 ay
BİT araçları: e-posta, diğer yazılımlar (Powerpoint, video, resimler ve çizimler), görsel öğrenme çevresi (topluluklar, görsel sınıflar, …), Web yayını
Süreç
1. Başlangıç:

Öğretmenler için önerilen bir kontrol listesi:

* öğrencilerin yaşı ve yabancı dil düzeyleri konusunda görüş birliğinde olmak;
* tüm konu başlıklarını ve makale türlerini her iki ülkenin yabancı dil programı ile ilişkilendirmek;
* projede kullanılan BİT araçları ve zaman çizelgesi konusunda fikir birliğine varmak;
* işbirlikçi yazma ve okuma ile yabancı dilin nasıl öğretileceği konusunda fikirleri paylaşma;
*öğrencilerin yabancı bir dilde makaleler yazmasını sağlayacak etkinlikler ve araştırmalar teklif etme;
* öğrencilerin yaşı ve olgunluğuna göre e-bülten oluşturma sürecinde öğrencilere ne kadar özgürlük tanınacağına ve bültenin ne kadar karmaşık olacağına öğretmenler ile karar verme;
* öğrencilerin işbirliği şekline karar verme;
*öğrenciler, kendi okulları içerisinde yayınlanacak bir makale yazarlar ve daha sonra bunu yurt dışındaki ortaklarıyla paylaşırlar; 
* makale üzerinde ortaklarıyla birlikte çalışırlar ;
* ya bireysel ya da gruplar halinde çalışırlar; gruplar aynı okul içerisinde tek dil konuşanlar veya ortaklar arasında birkaç dil konuşanlardan oluşturulabilir;
*daha genç olan öğrenciler, kendi okullarındaki daha ileri yaştaki öğrencilerden yardım alırlar; 
* Twinspace veya Comp@ct e-bülten yayınları ve proje için gerekli olan diğer BİT araçlarını kullanmayı öğrenirler (word işlemleri, e-posta, dijital kamera ve İnternet) ;
*öğrencileri için e-bülten yazılımının kullanımında gerekli etkinlikleri ve kılavuzları planlarlar  ;
* öğrencilerine çalışma yöntemlerini ve projenin amaçlarını anlatırlar. Onları projeye mümkün olduğunca dahil etmek çok önemlidir.

B/ öğrenciler için önerilen kontrol listesi:

* proje için gerekli olan BİT araçlarını öğrenme;
* bilgi toplama ve işbirlikçi yazma süreci için gerekli organizasyonu yapma. Ya kendi sınıf arkadaşları ya da yurt dışından ortaklarıyla çalışırlar Öğretmenlerinin yardımıyla, kimin hangi görevi yükleneceğine karar verirler( bilgi toplama, taslak yazma, resim çekme, BİT araçlarını kullanma, vb);
* e-bültende hangi bölümlerin yer alacağına karar verirler ve sınıf arkadaşları ya da ortaklarıyla bir fikir birliğine varma ( okulum, ülkemdeki günlük yaşam, ülkemdeki sosyal problemler, vb);
* makaleleri için uygun konu başlıkları seçme ve sınıf arkadaşları ya da ortaklarıyla bir fikir birliğine varma. Konu başlıkları, daha küçük yaştaki öğrenciler için daha genel konuları(kültür, kostümler, alışkanlıklar, tatiller, vb) içerirken yaş ilerledikçe dil olarak daha ileri düzey ve daha özel konulara(politika, sosyal yaşam, kültür, sanat, vb)  inebilir;
* konu başlığı ve içeriğine göre bir yaklaşım uygulama (röportajlar, haberler, resim çekme, reklam, araştırma, makale, inceleme, duyuru, vb.);
* görevleri için gereken yabancı dil becerilerini kazanma: bu şekilde profesyonel yazarlar tarafından yazılan benzer türdeki makaleleri okuma ve anlama ve konu başlığına ilişkin yabancı kelimeleri öğrenme.
2. Bilgi toplama ve bunları düzenleme

* Öğrenciler, seçilen konu başlığında gerekli materyali bulur, seçer ve düzenler(İnternet ya da kütüphaneler aracılığı ile) .
* Fikirleri konusunda beyin fırtınası yaparlar ve seçtikleri edebi yaklaşıma da saygı duyarak makalenin taslağını oluştururlar.
* Makalenin ana hatlarını oluştururlar ve metinde kullanacakları resmi düzenlerler.
* Öğretmenler öğrencilerin çalışmasını izler, süreç boyunca onlara rehberlik eder ve onların yabancı bir dilde işbirlikçi bir yöntemle çalışmasına yardımcı olur.

3. Makaleleri yayınlama

* Öğrenciler makalenin son versiyonunu yazarken, ekibin diğer üyelerinin dilin, içeriğin ve resimlerin kalitesini içeren eleştirilerini de göz önüne almalıdır;
* Makalede alıntı yaptıkları kaynakları belirtirler;
* Öğrenciler, makaleyi Twinspace veya Comp@ct e-bülteninde yayınlarlar;
* Son olarak ise; öğretmenler yönetici olarak kendi makalelerini yayınlarlar;

4. Birlikte ve birbirinden öğrenme

* Öğrenciler, ortaklarının veya birbirlerinin makalelerini okurlar.
* Birbirlerine yorum yaparlar ve makaleleri puanlarlar. Bunu yaparken dilin kalitesi, içerik veya resimlerin konu ile olan ilgisini göz önüne alırlar.
* Makaleler, kullandığınız araçlara uygun ise çevrimiçi kullanıma açık şekilde e-bültende yayınlanır.
* Seçilen konu başlığına göre ülkelerdeki ortak özellikleri veya farklılıkları bulmaya çalışırlar.
Değerlendirme
Çıktılar:

*Yabancı bir dilde çevrimiçi yayınlanan makaleler;
* Tüm ekiplerin katılımıyla yazılan ve düzenli bir yapıya sahip e-bülten

Farklı Etkinlikler

* Öğrenciler dergilerinin basılı bir versiyonunu yayınlamaya karar verebilirler. Çevrimiçi ve basılı materyaller arasındaki farkı da öğrenirler;
* Basılı dergileri ya da çevrimiçi yayınladıkları dergi için kapak tasarımı yapabilirler,
*En ilginç makaleleri ana dillerine çevirebilir ve bunu okul gazetesinde yayınlayabilirler, böylece tüm okulun da bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamış olurlar.

Bağlantılar
Örnekler:

(İngilizce) – Slovak ve Portekiz öğrenciler tarafından eTwinning çerçevesinde Comp@ct içerisinde oluşturulan bir e-bülten örneği.

(İngilizce) – burada Comp@ct web sitesinde Avrupa’daki okullar tarafından oluşturulmuş e-bültenler bulabilirsiniz.

http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?path=/emag (Almanca) – bir Alman ve Slovak okul tarafından eTwinning çerçevesinde oluşturulan Almanca, İngilizce ve Slovakça e-bülten örneklerine dayanan pedagojik bir rehber.

Tavsiye edilen bağlantılar:

(İngilizce) – The Guardian Weekly’de yayınlanan makalelere dayanan orta ve ileri düzeyde yabancı dil öğrenimine ilişkin etkinlikler.

(Fransızca) – Fransızcanın yabancı dil olarak okutulduğu okullarda, basının sınıfta kullanımı, makale yazımı ve dergi çıkarma konularında pedagojik bir rehber.