Etwinning projesi ‘MY TALKING TOYS’

Etwinning projesi
Etwinning projesi

Projemizin amacı İngilizce derslerinde öğrencilerin İngilizce pratiklerini arttırmak amacıyla derste kullandığımız kavramları çocuklara oyuncaklar aracılığıyla dramatize ederek pekiştirmelerini sağlamak. Bu sayede öğrenilen kavramların kalıcılığını arttırmak. Hedefimiz oyun temelli bir proje ortaya koymaktır. Projemiz Mart ayında başlamış olup Nisan ayın sonu itibariyle sona erecektir.