Etwinning projemiz:The Kid Recognizing Emotions

Etwinning
Etwinning

Etwinning projemiz Duygularını Tanıyan Çocuk/The Kid Reconizing Emotions Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla  başlıyor.

Projede öğrencilere duyguları tanıma, duyguları sözlü ve sözsüz şekilde ifade edebilme, empati yeteneğini geliştirme ve iletişim becerilerini güçlendirme becerileri kazandırma hedefleniyor.